Defter Beyan Sistemi (DBS), serbest meslek erbaplarının, basit usulde defter tutan mükelleflerin ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin, elektronik ortamda defter tutma ve beyanname verme işlemlerini gerçekleştirdikleri bir sistemdir. 

DBS, vergi mükelleflerinin yıllık beyannamelerini hazırlamasına ve göndermesine olanak sağlayan bir sistemdir. Vergi mükellefleri, DBS üzerinden kazanç ve giderlerini kaydedebilir ve yıllık beyannamelerini elektronik olarak hazırlayabilir. 

Defter Beyan Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Defter Beyan Sistemi (DBS), vergi mükelleflerinin defter tutma ve beyanname verme işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. DBS’nin bazı avantajları aşağıdakileri içerir:

1. Kolay erişim

Vergi mükellefleri DBS’ye erişmek için defterbeyan.gov.tr’ye kolayca giriş yapabilir.

2. Kağıt tasarrufu

DBS, vergi mükelleflerinin kağıt tabanlı defter tutma işlemlerini ortadan kaldırır. Bu sayede, vergi mükellefleri zaman ve maliyet açısından avantaj sağlar.

3. Hızlı işlem

DBS üzerinden yapılan işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Vergi mükellefleri, kayıtlarını hızlı bir şekilde girebilir ve beyannamelerini hızlı bir şekilde hazırlayabilir.

4. Güvenli işlem

DBS, vergi mükelleflerinin bilgilerini güvenli bir şekilde saklar ve işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirir.

5. Otomatik hesaplama

DBS, vergi mükelleflerinin beyannamelerini otomatik olarak hesaplar. Bu sayede vergi mükellefleri, beyannamelerinde hata yapma riskini azaltır.

6. Elektronik ödeme

DBS üzerinden vergi ödemeleri de gerçekleştirilebilir. Vergi mükellefleri, vergi ödemelerini elektronik olarak gerçekleştirerek zamandan tasarruf ederler.

DBS, vergi mükelleflerinin işlerini kolaylaştırır ve vergi yönetimi süreçlerini dijitalleştirir. DBS’nin sunduğu avantajlar, vergi mükelleflerine zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlar.

Defter Beyan Sistemi’ni Kullanmak Zorunlu Mu?

Türkiye’de Defter Beyan Sistemi (DBS) kullanımı, bazı vergi mükellefleri için zorunludur. Basit usule tabi mükellefler ve serbest meslek erbapları için 1 Ocak 2018’den sonra diğer mükellefler için ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren defter beyan sistemini kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu vergi mükellefleri arasında serbest meslek erbapları, işletme hesabına göre defter tutanlar ve basit usule tabi mükellefler yer almaktadır. 

Bu vergi mükellefleri, DBS kapsamında elektronik defter tutmak, elektronik beyanname vermek ve elektronik ödeme yapmak zorundadır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen vergi mükellefleri, vergi cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Defter Beyan Sistemi’nde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Defter Beyan Sistemi (DBS) kapsamında Türkiye’de aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir:

1. Elektronik defter tutma

Vergi mükellefleri, DBS üzerinden tüm defterleri elektronik ortamda tutabilir. DBS, defterlerin doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlar.

2. Elektronik beyanname verme

Vergi mükellefleri, DBS üzerinden yıllık beyannamelerini hazırlayabilir ve elektronik olarak vergi dairesine gönderebilir.

3. Defter-i Kebir Tasdiknamesi alma

Vergi mükellefleri, DBS üzerinden Defter-i Kebir Tasdiknamesi alabilir.

4. Elektronik beyanname onaylama

Vergi mükellefleri, DBS üzerinden beyannamelerinin onaylanmasını gerçekleştirebilir.

DBS, vergi mükelleflerinin vergi işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlar. Ayrıca, DBS üzerinden gerçekleştirilen işlemler daha güvenli bir şekilde yapılır ve vergi mükelleflerinin iş yükünü azaltır.

Defter Beyan Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Yapmak Gerekiyor Mu?

Defter Beyan Sistemi (DBS) kullanmak için öncelikle vergi mükellefi olunması gerekmektedir. Vergi mükellefleri www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden ya da bağlı bulundukları vergi dairesi vasıtasıyla başvuru yapabilir.

Defter Beyan Giriş ve Başvuru İşlemleri

blank

Defter Beyan Sistemi (DBS) kullanmak için mükellefler aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilir:

1. Defter Beyan Sistemi (DBS)

 •  defterbeyan.gov.tr web sitesine girdikten sonra “Başvuru Yapınız” butonu tıklayın.
 • Kullanıcı kodunuzu ve şifrenizi girin.
 • Önünüze gelen ekranda “Kendim için başvuru yapacağım” veya müşteriniz için ise; “Mükellefim için başvuru yapacağım” opsiyonu ile işleminize devam edin.
 • Daha sonra bilgilerinizi ekleyin. Bu alandaki bilgileri tam olarak doldurun ve “Başvuru” butonuna tıklayarak sürecinizi tamamlayın.

2. Bağlı olunan vergi dairesi

Defter Beyan Sistemi için internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız, doğrudan bağlı olunan vergi dairesi müdürlüklerine de başvurabilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen yöntemlerden herhangi birinden yararlanarak Defter Beyan Giriş ve başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Defter Beyan Sistemi’nde Hangi Defterler Tutulabilir?

Defter Beyan Sistemi (DBS) üzerinden tutulabilecek bazı ticari defterler aşağıdaki şekildedir:

 • Envanter defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri
 • Bitim işleri defteri
 • Amortisman defteri
 • İşletme defteri
 • Ambar defteri
 • Damga vergisi defteri
 • Çiftçi işletme defteri

Defter Beyan Sisteminde Hangi Beyannameler Gönderilir?

Defter Beyan Sistemi kullanan mükellefler için pek çok beyanname düzenlenebilir.

1. Serbest meslek mensupları:

 • Damga Vergisi Beyannamesi 
 • Muhtasar Beyannamesi
 • Prim Hizmet Beyannamesi

2. Basit usulle vergiye tabi mükellefler

 • KDV Beyannamesi
 • Muhtasar Beyannamesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 
 • Prim Hizmet Beyannamesi 

Defter Beyan Sistemi İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. Defter Beyan Sistemi kullanımı ile ilgili vergi mükellefleri için ek bir ücret alınıyor mu?

DBS kullanımı için ek bir ücret alınmamaktadır.

2. Defter Beyan Sistemi şifresi nasıl alınır?

Defter Beyan Sistemine giriş yapmak isteyen mükellefler, noter veya bir vekil aracılığıyla başvuru yapabilir. Şifre vergi dairesinden talep edildikten sonra bağlı bulunan vergi dairesi uygunluk ve onayını için dönüş sağlar. Eğer başvurunuz onaylanırsa, DBS şifreniz; vergi dairesi aracılığıyla kapalı bir zarfta ve teslim tutanağı ile teslim edilir. 

3. Basit usulde defter tutan mükellefler Defter Beyan Sistemi’ne nasıl başvurur?

Basit usulde defter tutan mükellefler, kendileri, bağlı oldukları meslek odaları veya mali müşavirleri aracılığıyla başvuru sağlayabilir.

4. Basit usulde defter tutan mükellefler Defter Beyan Sistemini kullanmak için ne zamana kadar başvuru yapabilir?

Basit usulde defter tutan mükellefler, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapabilir.

5. Meslek odaları Defter Beyan Sistemi kullanabilir mi?

Türkiye’deki meslek odaları, Defter Beyan Sistemi’ni (DBS) kullanarak defterlerini elektronik ortamda tutup beyannamelerini hazırlayabilir. Ancak, meslek odalarının DBS kullanımı zorunlu değildir.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan “Meslek Odaları” basit usulde vergilendirilen üyelerinin kayıtlarının tutulması ve beyannamelerinin gönderilmesi için sistemi kullanabilir

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster