Feedback Nedir?

Feedback; sunulan hizmetin veya ürünün kalitesi, işin gidişatı ve çalışanların performansları ile ilgili olarak sağlanan her türlü bilgiye verilen addır. Feedback ile kişilerin veya sistemin kendini geliştirmesi amaçlanır. Bu uygulama ile birlikte işletmeler; vermiş olduğu hizmet ve sattığı ürünler hakkında yapılan eleştiri, yorum ve şikayetlere ulaşır. Detaylı bir feedback ile işin işleyişi, çalışanların motivasyonlarının arttırılması ve hizmetlerin iyileştirilmesi gibi konular üzerinde fikir yürütmek mümkün hâle gelir. İş ile ilgili alınan veya planlanan kararlarda geri bildirimler son derece önemlidir. 

feedback nedir

Feedback Türleri Nelerdir?

Feedbackler iş hayatına dair en etkili uygulamalardan biridir. Ürünü kullanan ya da hizmet alan kişilerin fikirleri, çalışanların ve şirketlerin kendilerini geliştirmeleri konusunda rehber niteliğine sahiptir. Geri bildirim türlerini olumlu, olumsuz, yapıcı ve yıkıcı olarak sınıflara ayırmak mümkündür. 

 

Olumlu Feedback

Kişilerin veya şirketlerin performansının amacına ulaştığını veya hedefe ulaşmak için doğru davranışı seçtiğini ifade eden geri bildirim çeşididir. Başka bir deyişle yüksek performans gösterilen alana yönelik takdir edici olumlu ifadelerdir. Bu geri bildirim tipi ile çalışanların veya şirketlerin kendini geliştirmesi amaçlanır.

 

Olumlu geri bildirimlerde işle ilgili iyi nitelikleri belirtmek ve başarılı yönleri vurgulamak esastır. Olumlu feedbacklerde işle ilgili eksikliklerden veya hatalardan bahsedilmez. Olumlu geri bildirimler motivasyon arttırıcı özelliğe sahiptir; ancak bu feedback türü gelişim ve iyileşme yolunda her zaman yeterli olmayabilir. 

 

Olumsuz Feedback 

Sunulan performans ile işin amacı arasında fark olduğunu veya hedefe ulaşma konusunda sorun yaşandığını ifade eder. Çalışanlara olumsuz feedback verilmesinin temel amacı, arzu edilen davranış değişikliğini sağlamaktır. Olumsuz geri bildirimlerin yoğun kullanımı problemli bir duruma işaret eder. 

 

Çalışanların olumsuz geri bildirimlerden yararlanabilmesi için bazı engelleri aşması gerekir. Başarısızlık hissi, hayal kırıklığı, motivasyon ve yetkinliklerin değerlendirilmesine bağlı başkalarının zihninde olumsuz intiba bırakmış olma düşüncesi gibi sosyal ve psikolojik etkiler aşılması gereken engellerdendir. Feedback önleyici olarak bahsetmenin mümkün olduğu bu etkilerin varlığında; olumsuz geri bildirimlerin faydalı bir biçime dönüştürülmesi ve gelişim amaçlı kullanılması oldukça zordur. Alıcı kendini korumak amacıyla kaçınma eğiliminde olabilir. 

 

Olumsuz geri bildirimlerde asıl amaç; yapılan işin takdir edilmesini sağlamaya ve geliştirilmesine yönelik olarak hem davranışa hem de sonuçlara ilişkin nesnel durumları ortaya koymaktır. Olumsuz geri bildirimlerin önemi kabul edilmelidir. Bu sayede yararlı bir dönüşüm süreci elde edilebilir.  

 

Yapıcı Feedback

Yapıcı feedback, istenilen düzeyde olmayan davranışların değişmesine ve iyileşmesine yardımcı olur. Alıcıya yeni davranış biçimleri önererek onun problemlere karşı daha doğru tepkiler vermesini sağlar. Bu geri bildirim türünde kişiye eleştirel fakat yapıcı bilgiler aktarılır. Yapıcı feedbackleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik; kişisel zayıflıkları değil, problemli davranışları vurgulayarak yetersiz performansın iyileştirilmesi için net stratejiler sunmasıdır. 

 

Yıkıcı Feedback

Olumsuz geri bildirimlerin iğneleyici, saldırgan ve kaba bir biçimde verildiği türdür. Bu tip feedbacklerde yapılan işle ilgili davranışlardan çok alıcının kişisel özelliklerine yönelme söz konusudur. Bu durum öfke ve gerginlik yaratır. Alıcı duruma karşı direnç ve kaçınma davranışı sergiler. Yıkıcı feedback alıcıların hedeflerine ulaşma isteklerini ve öz saygılarını olumsuz yönde etkiler. Bunun için problemli davranışlar hakkında konuşmak, kişiye “neyi” düzeltmesi gerektiği hakkında fikir vermek daha doğru bir seçim olarak öne çıkar. 

feedback türleri

Feedback Neden Önemlidir?

Feedback, çalışanların ve şirketlerin verimini arttırmak için çok önemlidir. Verilen her feedback; yeni bir kazanıma kapı kaçarak performansın artırılmasına katkı sağlar. Feedbacklerin motive edici ve öğretici yanları olduğu göz ardı edilemez. Ayrıca geri bildirimler kişiler arası iletişimi kuvvetlendirir. Kişilerin kendini daha iyi ifade etmesini sağlar. 

 

Geri bildirim tekniği, tüm işletmelerde uygulanabilir. Müşteriler tarafından sağlanan feedbackler ile şirketler eksik yönlerini görür. Şirket içindeki eksiklikler dışarıdan bir gözle değerlendirildiğinde ortaya beklenenden çok daha farklı sonuçlar çıkabilir. Bu noktada kullanıcı deneyimi öne çıkar; çünkü feedback veren kişi ancak aldığı hizmet doğrultusunda katkı sağlar. 

 

İş Dünyasında Feedbacklerin Önemi Nedir?

Geri bildirimler iş hayatının büyük bir kısmını oluşturur. İş hayatının stresli ortamında feedback verirken kullanılan dilin profesyonel olması çok önemlidir. Feedbackler hem çalışanı hem de yöneticiyi etkiler. Yapılan işle ilgili işgörenin ve işten yararlananların görüşü çok önemlidir. İyi ve kötü tüm geri bildirimler işi geliştirmeye yardımcı olur. Yapılan yorumlar ve getirilen eleştiriler dikkate alınarak daha verimli bir çalışma sağlanabilir. Müşteriler tarafından sunulan geri bildirimlerin muhatabı işi yapandır. Aslında geri bildirimler işi yapan kişinin kendisini düzeltmesi ve davranış şeklini değiştirmesi için iyi bir fırsattır. 

 

Feedback Alma Yöntemleri Nelerdir?

Sunulan hizmetten yararlananlardan veya ürün kullanıcılarından görüşlerini ve önerilerini ifade etmelerini istemek, bu kişilerin şirket ve marka ile ilgili düşüncelerini olumlu yönde etkiler. Uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleştirilmesinde geri bildirimler son derece önemlidir. Geri bildirim almak için sık kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:  

  • Geri bildirim almak için anketlerden yararlanabilirsiniz. Mümkün olduğunca kısa hazırlanan anketler belli bir amaca hizmet etmelidir. Anketlerde açık uçlu sorulara yer verebilirsiniz. Açık uçlu sorularda müşteriler aklınıza gelmeyen konularda görüşler bildirebilir ve önerilerde bulunabilir. 
  • Telefon görüşmeleri yaparak da feedback alabilirsiniz. Müşterilerinizi telefon ile arayarak görüşlerini sorabilir ve önerilerini isteyebilirsiniz. 
  • Satış sonrası e-mail göndererek de geri bildirim almak mümkündür. E-mail aracılığı ile anketler göndererek geri bildirimler alabilirsiniz. 
  • CRM olarak da bilinen Müşteri İlişkileri Yönetimi, modern iş hayatında en sık tercih edilen geri bildirim alma yöntemidir. 
  • İşletme tipine göre uygulanabilirliği değişiklik göstermekle birlikte, gizli müşteri tekniği de geri bildirim almak için tercih edilebilir.

 

Feedback almak kadar alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesi de önemlidir. Geri bildirimler doğrultusunda bir iş planı hazırlamak eksikliklerin giderilmesine yönelik iyi bir seçimdir. Bu sayede memnuniyetsizliğe neden olan durumlar kısa sürede ortadan kaldırılabilir.

etkili feedback

Etkili Feedback Nasıl Olmalıdır?

Etkili bir feedback hem çalışan hem de işveren açısından çok faydalıdır. Geri bildirim; iyi niyetle ve faydalı bir şekilde yapılırsa işgörenin performansının ve çalışma kalitesinin artmasına yardımcı olur. Üretkenliğin artmasına da katkı sağlar. Bu nedenle geri bildirim verirken karşı tarafı geliştirmeye yönelik motive edici bir dil kullanmak gerekir. Etkili bir feedback; net, açık ve kesindir. Etkili bir geri bildirimden bahsedebilmek için vermek istediğiniz mesajın alıcı tarafından anlaşılması gerekir. Olabildiğince sık geri bildirim almak sizi geliştirir ve eksiklerinizi görmenizi sağlar. 

 

Doğru Zamanlama

Feedback verilirken öncelikle doğru zamanı tespit etmeniz gerekir. Aradan çok zaman geçmeden, en kısa sürede geri bildirim yapmanız daha doğrudur. Durumu iyice anlayarak uzun olmayan bir süre içerisinde feedback vermek, verimli sonuçlar almak açısından önemlidir.

 

Açık ve Net Olmak

Geri bildirimde bulunacağınız kişiye düşüncelerinizi açık ve net bir biçimde ifade etmelisiniz. Konuyu dolandırmadan eleştiri yapmalısınız. Gerçek düşüncelerinizi kırıcı değil yapıcı bir şekilde ifade etmeniz işgörenin veriminin artmasına yardımcı olur.

 

Objektif Olmak

Geri bildirim ile anlatılmak istenen durumun kişinin karakteri ile ilgili olmaması gerekir. Feedbackler karakter değerlendirmesi yapmaz; performans ile ilgili tespitlerde bulunur. Bu nedenle objektif olmak ve konuya odaklanmak etkili bir geri bildirim için son derece önemlidir. 

 

Teke Tek Görüşme

Feedback, herkese açık olarak değil birebir bir görüşme ile verilmelidir. Bazı çalışanlar göz önünde olmayı severken bazıları ise alabileceği iyi-kötü tüm yorumlardan çekinebilir. Bu durum kişinin kendisini ifade etmesine engel olur. 

 

Olumlu İfadeler Kullanma

Geri bildirimler olumsuzluklar içerse de olumlu ifadeler kullanmanız karşınızdaki kişinin motivasyonunun artması için önemli bir etkendir. Olumsuz durumları dahi olumlu şekilde aktarmak ve çözümler ile sonuca bağlamak etkili geri bildirim vermek açısından önemlidir.

 

Her Feedback Faydalı mıdır?

Yapılan her geri bildirim faydalı değildir; yıkıcı etki yaratarak performansın düşmesine neden olabilir. Bu nedenle feedbacklerin etkili ve bir amaca yönelik olması gerekir. Hedeflere bağlanmış, çözüm odaklı geri bildirimler davranış gelişimine olumlu katkı yapar. Faydalı feedback örnekleri “ya böyle olsaydı” şeklinde olmalıdır. “Yaptığın iş yanlış” demek yerine “ya şöyle olsaydı” şeklinde ifadeler kullanmak geri bildirimlerin daha faydalı olmasını sağlar.   

 

Verilen feedbacklerin amacı işi geliştirmek değil de yalnızca eleştiri yapmaksa bu durumdan fayda elde etmek mümkün olmaz. Tüm geri bildirimler net ve spesifik olmalıdır. İçerisinde amaca yönelik çözümler barındırmalıdır. Spesifik geri bildirimler yanlış anlamaları önler. Üzerinden uzun zaman geçmiş ya da kırıcı bir dil ile yapılan geri bildirimler faydalı değildir. Bu nedenle etkili feedback vermenin püf noktalarına dikkat etmek iyi bir seçimdir. 

 

Etkili geri bildirimler vermek ve bu konuda kendinizi geliştirmek için Avansas Blog’ta yer alan İşletme Rehberleri kategorisi gibi iş hayatına dair ipuçlarının yer aldığı bölümleri ziyaret edebilirsiniz. Çok çeşitli içerikleri okuyarak farklı bakış açıları kazanabilir; işletmeniz ve çalışanlarınız için çok daha verimli planlamalar oluşturabilirsiniz. Tüm bu süreçte ihtiyaç duyabileceğiniz ofis malzemelerini ve kırtasiye gereçlerini ise Avansas üzerinden sadece birkaç tıklama ile uygun fiyatlı şekilde temin edebilirsiniz. 

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tümünü Görüntüle