İşyerinde Başarının 6 Altın Kuralı

İş yerinde başarı, pek çok farklı etmenin bileşimiyle oluşan, tek boyutta değerlendirilmesi de zor bir kavramdır. Maddi getirilerinin yanı sıra verdiği psikolojik tatmin, aslında iş yaşamında başarılı olmayı amaç edinmiş kişilerin asıl motivasyonudur.

Çağa bağlı olarak evrilen çalışma hayatı, beraberinde yeni dinamikleri de getirir. Geçmişte itaatkâr, görev bazlı çalışanlar daha başarılı kabul edilirken günümüzde ise beklentiler farklılaşmıştır. Artık iş yaşamında “Yüksek Potansiyelli Kişilik Özellikleri”, başarının kilidi olarak kabul edilmektedir. Bu kişilik, iş yaşamında karşılaşılabilecek durumlara doğru tepkileri verme anlamına gelir.

Londra UCL Üniversitesi’nden Ian Macrae ve Adrian Furnham iş yaşamında başarının sırlarını ortaya koymak için psikolojik araştırmaları inceleyip bunlara dayalı Yüksek Potansiyel Özellik Envanterini geliştirdi. Her ikisi de psikoloji dalında yükseköğrenim görmüş iki bilim insanı; geleceğin yeteneklerini geliştirmek, yani doğru insanları seçmek, iyiyi en verimli şekilde geliştirmek ve en parlak tutumu korumak amaçlarını standartize etmeyi başardı. Günümüzde işe alımlarda pek çok şirket bu envanteri uygulamaktadır.

Yüksek Potansiyel Özellik Envanterine göre iş yerinde başarılı olmak için 6 temel özellik şunlardır:

1- Belirsizliği kabullenmek ve yönetebilmek


Görev tanımının dışına çıkabilen, kendi sınırlarının çok net biçimde çizilmesine ihtiyaç duymayan insanlar, belirsizliği kabullenmek ve yönetmek konularında diğerlerinden daha iyi performans sergiler. Profesyonel hayatla ilgili aldıkları kararlarda daha çok fikri, daha objektif bir biçimde dinlemeye eğilimli ve demokratik yapıya sahiptir. Bu insanlar, yeniliklere daha açık ve uygulamaya daha hevesli olur.

2- Risk yaklaşımı

Cesaretle kol kola giden bu kavram, profesyonel yaşamda tatsızlık ve sıkıntıdan kaçınmak için geri çekilmeye hazır olup olmadığınızı da belirler. İleride daha büyük sorun oluşturma potansiyeli taşıyan küçük vakaları, yerinde ve zamanında çözebilme başarısı olarak tanımlanabilir.

 

3- Sorumluluk Duygusu

Önceden planlanan iş ve aktiviteleri, zamanında ve tam olarak yerine getirebilme olarak tanımlanabilir. Sistemin akışını yavaşlatmama ve grubun ilerleyebilmesini teşvik açısından büyük önem taşır. Eksikliği kişiyi bütünün kusursuz çalışmasını engelleyen küçük parça pozisyonunda bırakırken fazlası da esneklik içermeyen, doğru dayatan bir konuma sokabilir.

4- Her duruma kolay ve hızlı uyum sağlayabilmek

Bu özellik, bakış açısı ile başa baş gider. Profesyonel hayatta yaşanabilecek stres ve kaygı yaratan durumları, kişi bakış açısını değiştirerek olumlu biçimde görebilir. Kaygılarının alınacak profesyonel kararları etkilemesine izin vermez.

 

5- Yeni fikirlere karşı merak beslemek

Aşırısı istikrarsızlık yaratabilen bu özellik, doğru miktarda olduğunda bıkkınlık göstermeme, uzun süreli konsantrasyon, yaratıcılık, esneklik, yüksek motivasyon, daha geç bıkma gibi çalışma hayatında kişiyi ilerleten nitelikleri beraberinde getirir.

 

6- Rekabetçi olmak

Doğru hedef seçildiğinde sıçrama yaptırabilen rekabetçilik, kolaylıkla ekseninden sapıp kıskançlığa dönüşebilir. İyi yönetildiğinde motive edici bir güç sağlar.

Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir