Kıdem tazminatı, işten çıkarılan, işine son verilen veya başka bir şekilde işinden ayrılan bir çalışana işveren tarafından sağlanan bir tazminat türüdür. Bir çalışanın alacağı kıdem tazminatının miktarı temel olarak istihdam süresi, iş sözleşmesinin şartları ve fesih sebebi gibi bir dizi faktöre bağlıdır. 

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

blank

Aşağıda 2023 yılı için genel kıdem tazminatı hesaplama formülünü bulabilirsiniz:

Kıdem tazminatı hesaplama 2023 = Günlük Brüt Maaş (alınan son maaş) x 30 x Çalışılan Yıl Sayısı – Damga Vergisi

Genel formül yukarıdaki şekildedir, fakat bazı çalışanlar çok yüksek maaş aldığı için kıdem tazminatı için bir tavan miktar belirlenmiştir. Böyle bir durumda tavan fiyat üzerinden hesaplama yapılması gerekir.

Ayrıca kıdem ihbar ve tazminatını otomatik olarak hesaplamak için linke tıklayarak TÜRMOB‘un sitesinden de yararlanabilirsiniz.

Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavanı

Aşağıdaki tabloda yıllara göre kıdem tazminatı tavan fiyatlarını bulabilirsiniz:

Dönem Kıdem Tazminatı Tavan
01 Ocak – 30 Haziran 2023 19.982,83 TL 
01 Temmuz – 31 Aralık 2022 15.371,40 TL
01 Ocak – 30 Haziran 2022 10.848,59 TL
01 Temmuz – 31 Aralık 2021 8.284,51 TL
01 Ocak – 30 Haziran 2021 7.638,96 TL
01 Temmuz – 31 Aralık 2020 7.117,17 TL
01 Ocak – 30 Haziran 2020 6.730,15 TL

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır Örnek

Örnek 1

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve 1 yıllık çalışma süresi varsa, kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılabilir:

1 yıl x (Brüt Ücret) = 5.000 TL  x 1 = 5.000 TL

Örnek 2

Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama yapmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Asgari ücret brüt: 10 bin 8 TL 

Çalışılan yıl sayısı: 5 yıl

Son asgari ücret brüt x Çalışılan yıl sayısı= 50.040 TL

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

blank

Kıdem tazminatı almak için aşağıdaki adımların takip etmesi gerekir:

 • İş sözleşmesinin feshi durumunda, işçi işverenle kıdem tazminatı konusunda anlaşmaya varabilir. Bu durumda işveren, kıdem tazminatını işçiye peşin ya da taksitler halinde ödeyebilir.
 • İşverenle anlaşma sağlanamazsa, işçi kıdem tazminatı almak için çalıştığı iş yerinin bulunduğu ilçedeki İş Mahkemesi’ne başvurabilir. İş Mahkemesi, işçinin kıdem tazminatı hakkını değerlendirerek işverenden tazminatın ödenmesini talep edebilir.
 • Emeklilik durumunda, işçi kıdem tazminatını emeklilik işlemleri sırasında talep edebilir.
 • Kıdem tazminatı almak için işçinin çalıştığı süre boyunca işverene işten ayrılma için ihbar yapması gerekir. İhbar işverene yazılı olarak verilir ve ayrılış nedeni belirtilir.

Kıdem Tazminatı Şartları

blank

Kıdem tazminatı alma şartları aşağıdaki şekildedir:

 • İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödenmez.
 • İşçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. 
 • İşçi iş akdini feshettiği takdirde, bu durum işçinin kusurundan kaynaklanmamalıdır. 

Kıdem Tazminatı İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. Kıdem tazminatı tavanı ne kadardır?

2023 Ocak ayı itibariyle işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavan ücreti 19.982,83 TL’dir

2. Kıdem tazminatı tavanı 2022’de kaçtı?

2022 kıdem tazminatı tavanı Temmuz – Aralık döneminde 15 bin 371 TL’ydi.

3. Kıdem tazminatı tavanı 2021’de kaçtı?

2021 kıdem tazminatı tavanı Temmuz – Aralık döneminde 8.284,51 TL’ydi.

4. Kıdem tazminatı zamanaşımına uğrar mı?

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 5 yıldır.

5. Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı ne kadar?

Belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi en fazla 2 yıl olduğu için işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı, belirli süreli iş sözleşmesinin süresine göre hesaplanır. Kanuna göre, belirli süreli iş sözleşmesinin süresi 1 yıldan az ise, işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Ancak, belirli süreli iş sözleşmesinin süresi 1 yıldan fazla ise, işçiye iş sözleşmesinin süresine göre kıdem tazminatı ödenir. 

6. 7000 gün kıdem tazminatı ne kadar?

Bir çalışanın ilk sigorta girişi 08.09.1999 ve sonrası ise, sene koşulu olmaksızın 7000 gün primi dolunca kıdem tazminatı alabilir.

7. Kıdem tazminatı muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı muhasebe kaydında kullanılacak hesaplar, gelir tablosunda “654-Karşılık Giderleri”, bilançoda ise “372/472-Kıdem Tazminat Karşılığı” hesaplarıdır.

8. Memur kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Memur kıdem tazminatı hesaplama işlemi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılır. Memur kıdem tazminatı hesaplama için dikkate alınan faktörler, memurun hizmet yılı, hizmet derecesi, kademe ilerlemesi ve brüt ücretidir.

9. Kıdem tazminatı kimler alır?

Aşağıdaki şartlar sağlandığında kıdem tazminatı alınabilir:

 • İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi
 • İşçi tarafından haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi
 • İş sözleşmesinin belirli süreli olması
 • Emeklilik, yaşlılık veya maluliyet nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi
 • İşverenin ölümü veya işyerinin kapanması

10. 1 yıllık kıdem tazminatı ne kadar?

İşçinin çalıştığı her yıl için işveren tarafından brüt ücretinin 30 günlük tutarı kadar kıdem tazminatı ödenir. Dolayısıyla, bir işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı tutarı, brüt ücretine ve çalıştığı süreye bağlı olarak değişir.

11. Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Apartman görevlisine her 1 yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

12. Kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır?

Çalışanların kıdem tazminatı hak kazanması için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir:

 • İşveren tarafından iş akdinin sonlandırılması
 • En az 1 yıl süre ile çalışma koşulu ile belirli süreli çalışma
 • İş akdi belirli süreli işlerde feshedildiğinde
 • Emeklilik, evlilik, doğum, askerlik veya işveren tarafından kabul edilebilir başka sebeplerle işten ayrılma

13. Emeklilik kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilik kıdem tazminatı, işçinin çalışma süresi, son brüt ücreti ve kıdem tazminatı katsayısı kullanılarak hesaplanır. Kıdem tazminatı katsayısı, her yıl için yeniden belirlenir ve İş Kanunu’nun 14. maddesinde açıklanır.

Emeklilik kıdem tazminatı hesaplaması için aşağıdaki formül kullanılır:

Emeklilik Kıdem Tazminatı = (Çalışma Süresi / 365) x Son Brüt Ücret x Kıdem Tazminatı Katsayısı

14. İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan herhangi haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatı alamaz. Ancak, bazı istisnai durumlarda istifa eden işçiler de, istifa kıdem tazminatı alabilir.

15. Kıdem tazminatı neye göre hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çalıştığı süre ve son brüt ücreti dikkate alınır.

16. Kıdem tazminatı ne zaman ödenir?

Kıdem tazminatı çalışana mümkün olan en kısa ya da işverenin çalışanın iş sözleşmesini feshinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenmesi gerekir.

17. Kıdem tazminatı vergi iadesi nasıl alınır?

Kıdem tazminatı vergi iadesi; vergi dairesinden, e- posta ile veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online başvuru şeklinde yapılabilir.

18. Aynı işyerinde 15 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

Aynı işyerinde 15 yıl çalışan ve totalde 3600 günü tamamlayanlar, son çalıştıkları yerde minimum 1 yıl çalışmış olmak kaydı ile işlerinden kendileri ayrılarak kıdem tazminatı alabilir.

19. Kıdem tazminatı damga vergisi oranı kaçtır?

Kıdem tazminatı damga vergisi oranı, brüt ücret üzerinden binde 7,59 olarak belirlenmiştir.

20. Kıdem tazminatı ödeme süresi ne kadardır?

Kıdem tazminatının, işverenin çalışanın iş sözleşmesini feshinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenmesi gerekir.

21. İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İş Kanunu’na göre, haklı bir neden olmaksızın işinden istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz.

22. Kıdem tazminatı üst limiti nedir?

2023 Ocak ayı itibari ile işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık üst limiti 19.982,83 TL’dir

23. Kıdem tazminatı fonu nedir?

Kıdem tazminatı fonu, Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile oluşturulan bir fondur. Bu fon, işverenlerin çalışanlara ödemeleri gereken kıdem tazminatı miktarının bir kısmını devralır. Böylece, işverenlerin ödeme güçlükleri nedeniyle çalışanlara kıdem tazminatı ödemesinde aksaklıklar yaşanması engellenir. Kıdem tazminatı fonuna, her ay brüt asgari ücretin %3’ü oranında katkı payı ödenmektedir.

24. Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatı etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneği sürecinde de işçinin işverenle olan iş sözleşmesi devam ettiği için işçinin kıdem tazminatı hakkı etkilenmez.

25. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı ödeme süresi ne kadardır?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışanların kıdem tazminatı işveren tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda peşin olarak ödenmelidir. Kıdem tazminatı ödeme süresi, işverenin çalışanın iş sözleşmesini feshinden itibaren en geç 2 ay içinde yapması gerekmektedir. 

26. Kıdem tazminatı taksitle ödenir mi?

Kanunlara göre kıdem tazminatının peşin olarak ödenmesi esastır. Fakat sözleşmesi feshedilen çalışanın yazılı onayı varsa, kıdem tazminatı taksitle ödenebilir.

27. 10 yılı dolduran kıdem tazminatı alabilir mi?

10 senelik bir çalışan sadece istediği için işi bırakıp kıdem tazminatı alamaz. Fakat çalışanın 15 yıllık sigorta süresi dolduysa ve aynı işyerinde 10 senedir çalışıyorsa, prim süresi dolunca kıdem tazminat alabilir.

28. Haklı nedenle fesihte kıdem tazminatı alınır mı?

İş akdi hangi haklı sebeple son bulursa bulsun ya da sözleşmeyi kim bitirirse bitirsin, işveren kıdem tazminatı ödenmekle yükümlüdür.

29. Kıdem tazminatı brütten mi hesaplanır?

Kıdem tazminatı net maaş üzerinden değil brüt maaşınız üzerinden hesaplanır. Vergiler, kesintiler ve diğer yasal düzenlemeler kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilmez. Maaşınıza ek farklı bir ödeme almıyorsanız, aylık yani 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. 

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster