Linkedin Araştırmasına Göre CEO Olmanın Adımları

Şirketlerin en üst düzey yöneticilerine CEO adı veriliyor. CEO’ların başlıca görevleri arasında; şirket ile ilgili önemli kararları vermek, şirketin operasyonlarını ve kaynaklarını yönetmek ve yönetim kurulu ile şirket departmanları arasında iletişimi sağlamak yer alıyor. CEO’lar şirketlerde sıklıkla yönetim kurulu üyesi, hatta yönetim kurulu başkanı görevlerini de üstlenebiliyor.

Linkedin’in CEO profillerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada başarılı bir yönetici olmaktan geçen adımlar önem sırasına göre sıralanıyor:

İyi Bir Temel Eğitim

Araştırma verilerine göre başarılı bir CEO olmanın ilk adımı iyi bir temel eğitimden geçiyor. Özellikle lisede iyi bir eğitim alan ve genel öğrenim dışında kendini sürekli geliştiren kişiler CEO olma yolunda önemli bir atmış oluyor. “Ağaç yaşken eğilir” atasözünün doğruluğunu da ortaya koyan bu adımdaki yeterliliklere sahip olan kişiler CEO olma şansı açısında %15’lik bir önem teşkil ediyor.

Tek Bir Alanda Uzmanlaşmak

Araştırma sonuçları, CEO olmak için tek bir sektör seçip ona odaklanmanın gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Tek bir sektöre odaklanıp o sektörde uzmanlaşan başarılı kişilerin, çok sık iş sektörü değiştiren başarılı kişilere göre CEO olma şansı çok daha yüksek gözüküyor. Tek bir iş sektörüne odaklanmak CEO olma şansını %18 oranında artırıyor.

İyi Bir Üniversiteden Mezun Olmak

Başarılı CEO’ların ortak noktalarından biri en iyi üniversitelerden, iyi dereceler ile mezun olmaları olarak dikkat çekiyor. Linkedin’in araştırmasına göre en iyi ilk on üniversiteden mezun olmanın CEO olma adımları içerisinde %18’lik bir öneme sahip olduğu görülüyor.

Geniş Bakış Açısına Sahip Olabilmek

CEO olma yolunda oldukça önemli bir adım olan tek bir sektöre odaklanmanın yanında, odaklanılan bu sektörde farklı şirketlerde çalışmak başarılı bir CEO olma şansını artıran faktörler arasında yer alıyor. CEO adayları farklı firmalarda görev alarak sektöre ilişkin bakış açılarını geliştirebiliyor ve sektörün rekabet ortamı ile ilgili birinci elden önemli bilgilere ulaşabiliyor. Farklı firmalarda çalışmak CEO olma adımları arasında %19’luk bir önem arz ediyor.

Farklı Departmanlarda Çalışmak

CEO adaylarının odaklandıkları sektörün farklı departmanlarında görev almaları vizyonlarını genişletmelerine ve firmaların farklı operasyonlarının işleyişleri ile ilgili önemli bilgiler edinmelerine yardımcı oluyor. Şirketlerin en üst düzeyde karar alma organı olan CEOların yönettikleri şirketin bütün operasyonları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları karar alma sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Çalışmayı tercih ettikleri sektörün farklı bölümlerinde görev alan ve bilgi birikimlerini artıran yöneticilerin CEO olma şansı %23’lük bir artış gösteriyor.

Aktif Çalışma Süresinin Uzun Olması

Aktif iş tecrübesi bütün iş alanlarında büyük bir önem arz ediyor. Başarılı bir CEO olmak için de yöneticilerin çalıştıkları sektörde yüksek bir uzmanlık ve yetkinliğe sahip olmaları gerekiyor. Linkedin’in araştırma sonuçlarına bakıldığında aynı sektörde on yıldan fazla bir süredir çalışıyor olmak, CEO olma şansını %30 oranında artıran etkenler arasında yer alıyor.

Başarılı bir CEO olmanın yolu öncelikle iyi bir eğitimden geçiyor. İyi bir temel eğitim ve iyi üniversiteleriden lisans mezunu olmanın yanı sıra iyi bir yüksek lisans programından birini bitirmek, yöneticilere CEO olma yolunda %36’lık bir avantaj sağlıyor.

Araştırma sonuçları, yukarıdaki bütün adımları yerine getiren kişilerin bir firmada CEO olma şansını %81 oranında gösteriyor. Yapılan bu araştırma, CEO olabilmek için küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim görmek ve büyük bir motivasyonla yıllarca tecrübe kazanmak gerekliliğini ortaya koyuyor.

Paylaş

You may also like...