Pazar araştırması yapmak, iş fikrinizin başarısını sağlamanın en iyi yoludur, ancak bazen göz korkutucu görünebilir. Bu yüzden iş gerekçeniz için doğru yöntemi nasıl belirleyeceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi aşağıda sizin için detaylıca açıkladık.

Pazar Araştırması Nedir?

blank

Pazar araştırması tüketiciler, ürünler ve rakipler hakkında veri toplar ve analiz eder. İnsanların inanç ve davranışları hakkında bilgi edinmek için anketleri, odak gruplarını, görüşmeleri ve web araştırmasını kullanır.

Pazar araştırması, işletmelerin ürünlerini tasarlamasına, fiyatları belirlemesine, reklamını yapmasına ve gelişmiş müşteri hizmetleri sunmasına yardımcı olur. Şirketler, müşteri, pazar ve rekabet verilerini toplayıp analiz ederek hedef pazarlarının istek ve ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Bu veriler, başarılı pazarlama stratejileri tasarlamalarına yardımcı olacaktır.

Birincil araştırma, anketler ve odak grupları aracılığıyla pazar bilgisi toplar. İkincil araştırma, kamuya açık kayıtları ve bilimsel çalışmaları araştırır. Dahili Ar-Ge veya bağımsız bir firma pazar araştırması yapabilir.

Veri olmadan araştırma yapılamaz. Tüm araştırmaların veriye ihtiyacı vardır. Pazar araştırması, ilerlemek için anket verilerini ve veri tabanı verilerini kullanır.

İlgili İçerik: İş planı nasıl hazırlanır ve neden önemlidir?

Anket Verileri ile Veri Tabanı Verilerinin Pazar Araştırması ile İlişkisi

Tüketiciler, pazar ve rakipler hakkındaki bilgiler, pazar araştırması için anketlerden ve veri tabanlarından toplanabilir. Örneğin, tüketicilerin fikirleri, rutinleri ve eğilimleri hakkındaki bilgiler, genellikle anketler ve odak grupları dahil olmak üzere kişisel bildirim yöntemleri kullanılarak derlenen anket verileri yoluyla toplanabilir. Öte yandan, veri, hızlı ve verimli bir şekilde alınabilen, değiştirilebilen ve düzenlenebilen bir veri tabanında saklanan bilgilerdir.

Pazar araştırmasında anket ve veri tabanı bilgileri için çok sayıda uygulama mevcuttur. Örneğin, anket yanıtları bir veri tabanına girilebilir ve daha sonra normalleştirme, sınıflandırma ve analize tabi tutulabilir. Pazarlama alanındaki araştırmacılar, verileri daha iyi anlamlandırarak ve şirket kararlarına rehberlik edebilecek sonuçlar çıkararak bunu kendi avantajlarına kullanabilir.

Veri tabanı verileri, farklı bağlamlar ve içgörüler sunarak anket sonuçlarını da tamamlayabilir. Veri tabanlarından toplanan bilgiler, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere birçok alanda iş kararları için kullanılabilir. Anket ve veri tabanı bilgilerinin bir kombinasyonunu kullanan firmalar, pazarları hakkında daha fazla şey öğrenebilir ve daha iyi kararlar alabilir.

Piyasada çok sayıda araştırma modeli mevcuttur. Pazar araştırması, bir pazar veya sektördeki farklı değişkenler arasındaki ilişkileri anlamak için geliştirilmiş araştırma modellerini test etmek ve doğrulamak için Structural Equation Modeling (SEM) kullanır.

Pazar Araştırması ve SEM

blank

Yapısal eşitlik modellemesi (SEM), değişkenler arasındaki nedensel bağlantıları test eder ve tahmin eder. SEM, araştırmacıların faktör analizi ve çoklu regresyon kullanarak karmaşık hipotezleri analiz etmelerine olanak tanıyan çok değişkenli bir istatistiksel araçtır.

SEM, pazar araştırmasında hipotezleri araştırmaya ve müşteri zihniyet ve eylemlerini tahmin etmeye yardımcı olur. Örneğin SEM, ürün özelliklerinin tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisini incelemek için pazar araştırmasında kullanılır.

SEM, anketlerden, odak gruplarından ve internet araştırmalarından elde edilen pazar araştırması verilerini analiz edebilir. Buna ek olarak, pazar araştırmacıları, tüketici davranışını ve bunun pazarda ürün, fiyatlandırma, reklam ve müşteri hizmetleri girişimlerini yönlendirmek için nasıl oynadığını daha iyi anlamak için SEM’in ilişki tahmini yeteneklerinden yararlanabilir.

SEM’in uyarlanabilirliği ve gücü, araştırmacıların karmaşık modelleri çeşitli gizli değişkenlerle test etmesine izin vererek pazar araştırmasıyla ilgili karşılıklı ilişkileri ortaya çıkarır. İnsanları neyin motive ettiğini ortaya çıkardığı için pazar araştırmasının temel dayanağıdır.

Pazar Araştırması Nasıl Kullanılır?

Pazar araştırması, her büyüklükteki işletme tarafından hedef pazar ve müşterileri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için kullanılır. Bu bilgiler, ürün geliştirmeyi bilgilendirmek, yeni pazar fırsatlarını belirlemeye yardımcı olmak, müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak ve rakip faaliyetlerini izlemek için kullanılabilir. Şirketler genellikle iyi bilgiye dayalı kararlar almak, ürün ve hizmetlerini iyileştirmek, eğilim ve fırsatları ortaya çıkarmak ve tüketici davranışını anlamak için pazar araştırmasını kullanır.

Pazar Araştırmasından Kimler Yararlanabilir?

İster küçük bir başlangıç, ister büyük çok uluslu bir şirket olsun, herhangi bir işletme pazar araştırmasından yararlanabilir. Pazar araştırması, işletmelerin hedef müşterilerini daha iyi anlamalarına, ilginç fırsatları belirlemelerine ve tüketici davranışlarına ilişkin içgörüler edinmelerine yardımcı olur. Her şirket, müşterilerinin ne istediğini, rakiplerine karşı nasıl bir sıralamaya sahip olduklarını bilmekten veya iş kararlarını doğrulamaktan faydalanabilir.

Şirketler Pazar Araştırmasından Nasıl Kâr Elde Edebilir?

Pazar araştırması sürecini yürütmek, işletmelerin müşterilerini ve trendlerini daha iyi anlamalarına, yeni ürün veya hizmet fikirlerini belirlemelerine, mevcut ürün veya hizmetlere olan talebi belirlemelerine, pazarlama kampanyalarını ve mesajlarını optimize etmelerine, tüketici davranışlarını ve tercihlerini anlamalarına, rakip faaliyetlerini ve pazar paylarını izlemelerine yardımcı olmak anlamına gelir. Sonuç olarak satışları, müşterilerin sadakatini ve genel olarak marka imajını iyileştirmeye yardımcı olur.

Pazar Araştırmasının Avantajları

blank

Aşağıdaki listede pazar araştırmasının önemli avantajlarını bulabilirsiniz:

 • İşletmelerin konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olur.
 • Herhangi bir yatırım riskini en aza indirir.
 • Potansiyel tehdit ve fırsatları tanımlar.
 • Şirketlerin rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmelerine yardımcı olur.
 • Stratejik planlamaya yardımcı olur.
 • Gelişmekte olan trendlerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Gelir tahminleri sunar.
 • Müşteri ihtiyaç ve taleplerine odaklanır.
 • Bir işletmenin başarısını kriterlere göre değerlendirmeye yardımcı olur.

Pazar Araştırması Türleri

İşletmeler, hedef pazar ve sektörleri hakkında bilgi toplamak için çeşitli pazar araştırması türlerini kullanabilir. Bazı yaygın pazar araştırması türleri aşağıdakileri içerir:

1. Birincil Araştırma

Birincil araştırma doğrudan işletme veya kuruluş tarafından yürütülür. Bu, anketleri, odak gruplarını ve müşterilerle veya sektör uzmanlarıyla derinlemesine görüşmeleri içerebilir.

2. İkincil Araştırma

İkincil araştırma, endüstri raporları, devlet istatistikleri ve akademik çalışmalar gibi diğer kaynaklar tarafından halihazırda yayınlanmış verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içerir.

3. Niteliksel Araştırma

Niteliksel araştırma, anketlere verilen açık uçlu yanıt veya derinlemesine görüşmeler gibi sayısal olmayan verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içeren bir araştırma türüdür. Genellikle derinlemesine içgörü toplamak ve insanların tutumlarını, görüşlerini ve davranışlarını anlamak için kullanılır.

4. Nicel Araştırma

Nicel araştırma, bir anketteki çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlar gibi sayısal verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içerir. Genellikle insanların tercih ve davranışları hakkında nesnel veriler toplamak için kullanılır.

5. Keşifsel Araştırma

Keşifsel araştırma, daha iyi anlamak için bir konu hakkında daha fazla bilgi toplamak için kullanılan bir araştırma türüdür. Odak alanlarını belirlemek veya yeni fikirler üretmek için genellikle bir araştırma projesinin başlangıcında kullanılır.

6. Tanımlayıcı Araştırma

Tanımlayıcı araştırma, belirli bir olguyu veya insan grubunu tanımlamak için veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir araştırma türüdür. Genellikle bir popülasyondaki özellik veya eğilimleri tanımlamak için kullanılır.

7. Deneysel Araştırma

Deneysel araştırma, başka bir değişken üzerindeki etkiyi gözlemlemek için bir veya daha fazla değişkenin manipüle edilmesini içeren bir araştırma türüdür. Genellikle hipotezleri test etmek veya nedenselliği belirlemek için kullanılır.

Pazar Araştırması Uygulamaları

Pazar araştırması, işletmelerin ve kuruluşların hedef pazarları, sektörleri ve rakipleri hakkında değerli bilgiler toplamasına yardımcı olabileceğinden, iş dünyasında geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Pazar araştırmasının nasıl kullanılabileceğine dair bazı özel örnekler aşağıdaki içerir:

1. Ürün Geliştirme

Pazar araştırması, müşteri istek ve tercihlerini ortaya çıkarabilir, ürün tasarımı, özellikleri ve fiyatlandırması hakkında bilgi verebilir. Örneğin, yeni bir fitness ürünleri serisi planlayan bir şirket, egzersiz ekipmanı için tüketici tercihlerini öğrenmek veya yerleşik fitness takibi gibi yeni özelliklere olan ilgiyi ölçmek için pazar araştırması yapabilir.

2. Pazarlama

Pazar araştırması, reklam, promosyon ve marka bilinci oluşturmak için tüketici görüşleri, davranışları ve tercihleri hakkında veri toplayabilir. Örneğin, yeni bir pazarlama kampanyası planlayan bir şirket, markayla ilgili tüketici duygularını öğrenmek veya reklam tasarımını test etmek için pazar araştırması yapabilir.

3. Satış

Pazar araştırması, hedef müşteriler ve onların satın alma davranışları hakkında bilgi edinerek firmaların gelirlerini ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olabilir. Örneğin, ürün satışlarını artırmaya çalışan bir şirket, en başarılı satış kanallarını veya satın alma kararı değişkenlerini bulmak için pazar araştırması yapabilir.

4. Müşteri Servisi

Pazar araştırması, hizmet ve desteği geliştirmek için müşteri talep ve tercihlerini toplayabilir. Örneğin, bir şirket, temel müşteri şikayetlerini öğrenmek veya müşteri deneyimini iyileştirmek için pazar araştırması yapabilir.

5. Endüstri Analizi

Pazar araştırması, endüstri trendlerini, rakipleri ve pazar koşullarını ortaya çıkararak stratejik planlama ve karar verme konusunda bilgi sağlayabilir. Örneğin, bir şirket, bir pazarın büyüklüğünü ve büyüme potansiyelini öğrenmek veya genişleme veya çeşitlendirme fırsatları bulmak için pazar araştırması yapabilir.

Pazar araştırması, işletmelerin ve kuruluşların çok çeşitli iş kararları ve operasyonları hakkında bilgi sağlayabilecek değerli içgörüler ve bilgiler toplamasına yardımcı olabilecek değerli bir araçtır.

Pazar Araştırmasında Zorluklar ve En İyi Uygulamalar

İşletmelerin ve kuruluşların pazar araştırması yürütürken karşılaşabilecekleri çeşitli zorluklar vardır ve bu zorlukların farkında olmak ve çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak için en iyi uygulamaları benimsemek önemlidir. Pazar araştırmasındaki bazı yaygın zorluklar ve en iyi uygulamalar aşağıdakileri içerir:

1. Örnek Boyut

Pazar araştırmasındaki zorluklardan biri, örneklem boyutunun hedef popülasyonu temsil edecek kadar büyük olmasını sağlamaktır. Bu nedenle, en iyi uygulama, yeterli istatistiksel gücü sağlayacak ve hata payını en aza indirecek kadar büyük bir örneklem boyutunu hedeflemektir.

2. Örnekleme Sapması

Örnekleme yanlılığı, örnek hedef popülasyonu temsil etmediğinde ortaya çıkar ve bu da yanlış veya yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Örnekleme yanlılığından kaçınmak için rastgele örnekleme tekniklerini kullanmak ve örnekleme çerçevesini dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

3. Tepki Önyargısı

Yanıt yanlılığı, bir çalışmadaki katılımcılar soruları doğru veya dürüst bir şekilde yanıtlamadığında ortaya çıkar ve bu da yanlış veya yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Yanıt yanlılığından kaçınmak için katılımcıların araştırmanın amacını anlamalarını sağlamak ve katılım için bir teşvik sağlamak üzere açık ve tarafsız sorular kullanmak esastır.

4. Veri Kalitesi

Veri kalitesinin sağlanması, pazar araştırmasında önemli bir zorluktur. Veri kalitesini sağlamak için güvenilir ve geçerli ölçüm araçları kullanmak, veri toplayıcıları uygun şekilde eğitmek ve verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini dikkatlice kontrol etmek çok önemlidir.

5. Veri Analizi

Toplanan verileri analiz etmek ve yorumlamak, pazar araştırmasında temel bir zorluktur. Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için uygun istatistiksel analiz tekniklerini kullanmak, verilerdeki olası sapmaları veya sınırlamaları dikkate almak ve bulguları şeffaf ve tarafsız bir şekilde açıkça sunmak önemlidir. Genel olarak, çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak ve işletme veya kuruluş için değerini en üst düzeye çıkarmak için pazar araştırmasında en iyi uygulamaları benimsemek esastır.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Doğru pazar araştırması stratejisi ve araçlarıyla, iş kararlarınız ve gelecekteki büyümeniz için güçlü bir temel oluşturmanıza yardımcı olarak, pazarınız ve müşterileriniz hakkında değerli bilgiler edinebilirsiniz.

1. Araştırma hedeflerinizi tanımlayın

Pazar araştırması sürecindeki ilk adım, amaç ve hedeflerinizi açıkça tanımlamaktır. Ne bilmek istiyorsunuz? Piyasaya yeni bir ürün mü sürmeyi planlıyorsunuz yoksa ürününüzü keşfedilmemiş yeni pazarlarda mı piyasaya sürmeyi planlıyorsunuz? Neyi ortaya çıkarmak istediğinize bağlı olarak, tanımlayıcı pazar trendlerini, pazar büyüklüğünü, müşteri demografisini ve psikografiğini, rakip faaliyetlerini ve daha fazlasını bilmeniz gerekir.

2. Pazar araştırması yöntemlerini seçin

Araştırma hedeflerinizi tanımladıktan sonra ihtiyaçlarınıza en uygun araçları seçmeniz gerekir. Yeni bir logo veya yeni bir isim mi test ediyorsunuz? O zaman epeyce kişiye ihtiyacınız olabilir ve onlara ulaşmanın en iyi yolu bir anket olabilir. Tüketicilerin mevcut ürünleriniz hakkındaki tutumlarını öğrenmek ister misiniz? O zaman yüz yüze görüşmeler en iyi yol olabilir.

3. Veri toplama ve analiz etme

Son olarak, genellikle bir rapor biçiminde, pazarınız ve müşterileriniz hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için tüm değerli verileri sindirilebilir veriler halinde düzenlemeniz gerekir. 

Etkili Bir Pazar Araştırma Planı Nasıl Geliştirilir?

Aşağıdaki listede etkili bir pazar araştırmasının nasıl geliştirileceğine dair ipuçlarını bulabilirsiniz:

 • Kapsamlı bir durum analizi yapın.
 • Net pazarlama hedefleri geliştirin.
 • Bir finansal plan yapın.
 • Hedef kitlenizi belirleyin.
 • Araştırma yöntemlerinizi listeleyin.
 • Bir zaman çizelgesini düzeltin.
 • Etik kaygıları listeleyin ve kabul edin.

Pazar Araştırması Örneği

Unilever’in kişisel bakım markası Dove, tüketici gereksinim ve tercihlerini anlamak, mal ve pazarlama girişimleri oluşturmak için pazar araştırması yapan şirketlerden biridir.

Bu noktada güzelliğin daha olumlu ve kapsayıcı bir resmini destekleyen pazarlama stratejileri oluşturmak için güzellik ve vücut imajıyla ilgili müşteri görüşleri üzerine pazar araştırması yaptı. Ayrıca kişisel bakım ürünlerine yönelik tüketici tercihlerini belirlemek için bir pazar araştırması yürüttü ve bu bilgileri yeni ürünler üretmek ve tekliflerini dünya çapındaki ek pazarlara uyarlamak için kullandı.

Dove’un pazar araştırmasını kullanması, şirketin müşterilerini anlamasına, değerli ürünler üretmesine ve pazarlama çabalarına yardımcı oldu. Bu, markanın başarısını, itibarını ve tüketici tabanını geliştirdi. Pazarlama stratejileri vücut pozitifliğini teşvik ediyordu. Pazar araştırması, bu ilkeleri teşvik etmek için harika bir yaklaşımdı.

Dove, #SpeakBeautiful’u 2015’te piyasaya sürdü, ancak pazarlamacıların hala etkisini ölçmesi gerekiyor. Kampanya, olumlu öz değerlendirmelerden daha çok olumsuz tweet atan kadınlara odaklandı. #SpeakBeautiful, Twitter ile ortaklaşa sosyal medya pazar araştırması kullanılarak oluşturuldu. Kampanya öncesinde 5 milyon kadın Twitter kullanıcısı kendini beğenmişti. Daha sonra 3.4 milyon oldu.

Sonuç olarak, pazar araştırması, hedef pazarları, sektörleri ve rakipleri hakkında değerli içgörüler ve bilgiler arayan işletmeler ve kuruluşlar için çok önemlidir. Anketler, odak grupları ve çevrimiçi araştırma gibi birçok biçimde olabilir ve tüketici ihtiyaçları, tercihleri ve davranışları hakkında çok çeşitli bilgiler toplayabilir. Şirketler, pazar araştırması yaparak ve elde edilen içgörüleri iş kararlarında bilgi sağlamak için kullanarak müşterilerini daha iyi anlayabilir, büyüme ve yenilik fırsatlarını belirleyebilir ve başarı şanslarını artırabilir. Ancak, çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak ve işletme veya kuruluş için değerini en üst düzeye çıkarmak için pazar araştırmasındaki potansiyel zorlukların ve en iyi uygulamaların farkında olmak önemlidir.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster