Endüstri analizi bir iş tekniğidir. Şirketler tarafından mevcut pazar konumlarını veya bir bütün olarak sektörü analiz etmek için kullanılır. Ayrıca, aynı sektördeki bir şirketin mevcut rakiplerini görmesini sağlayarak sektöre genel bir bakış sağlar.

Sektör analizi raporu, işletme sahiplerinin sektörde neler olup bittiğini görmelerine yardımcı olur. Mevcut pazar eğilimlerini ve sektördeki rekabet seviyesini anlamanızı sağlar. Ayrıca teknolojinin ve diğer faktörlerin yakın gelecekte sektörü nasıl etkileyeceğine de ışık tutar.

Bu noktada iş analistlerleri, endüstrinin talep ve arz dinamikleri ve geçmiş trendler hakkında içgörü sağladığı için gelecek tahmini için sektör analizine güvenir.

Günümüzün dinamik iş dünyasında, rakiplerine göre bir adım önde olmak isteyen tüm şirketlerin bu faydalı analizi kullanması gerekir.

Sektör analizi ile firmalar, sektördeki fırsatları ön plana çıkardığı için fırsatlardan doğru zamanda yararlanabilir ve maksimum fayda elde edebilir. Ayrıca sektör analizi, endüstri içinde yer alan tehditleri de tanımlar. Şirketlerin gelecekte karşılaşabilecekleri tehditlere karşı faydalı stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur.

Sektör Analizi Nedir?

Sektör analizi yatırımcılara herhangi bir sektör hakkında A’dan Z’ye fikir veren bir araçtır. Bu, sektördeki rekabet düzeyi, talep ve arz durumu, yeni şirketlerin sektöre ne kadar kolay girebileceği vb. hakkındaki içgörüleri kapsar. Analiz, bir sektörü etkileyebilecek dış ve iç faktörleri dikkate alır.

Sektör Analizine Bakış Açısı

Bir sektör analizinin yönleri aşağıdakileri içerir:

 • Talep-arz istatistikleri
 • Sektördeki rekabet derecesi
 • Endüstri ve gelişmekte olan endüstriler arasındaki rekabetin durumu
 • Teknolojik gelişmeler gibi şeylere dayalı gelecek beklentileri
 • Kredi sistemleri
 • Geçmişteki ve muhtemelen gelecekteki diğer dış faktörlerin etkisi

Sektör analizi, bir şirkete kendi endüstrisinde nerede durdukları hakkında bir fikir verir. Ayrıca şirketi etkileyebilecek yeni fırsatlar veya tehditler hakkında bilgi sağlar.

Sektör analizi yüzde 100 sonuç vermese de, yine de işletmelerin birlikte çalışabileceği değerli bilgiler sağlar.

Sektör Analizi Neleri Kapsar?

blank

Herhangi bir şirkete büyük yatırımlar yapmadan önce sektörü anlamak son derece önemlidir. Diyelim ki bir ilaç şirketine yatırım yapıyorsunuz, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var. Örneğin, ilaç düzenlemeleri ve patentleme, ilaçların talep durumu, FDA düzenlemeleri vb.

Bu tür faktörler, yatırımcılara ilaç endüstrisinin karşı karşıya olduğu tehditlerin neler olduğunu, hangi faktörlerin lehine olduğunu ve sektörün rekabet ortamını anlatır. Kapsamlı sektör analizi, herhangi bir endüstrinin bu tür benzersiz yönlerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Sektör Analizinden Kimler Yararlanabilir?

Sektör analizi, bir şirkete yatırım yapmakla ilgilenen herkes için avantajlıdır. Büyük ölçekli yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar ve hatta bireysel yatırımcılar bile sektör analizinden yararlanabilir.

Sektörü anlamak, bir şirketi anlamanın önemli bir bileşenidir. Bu nedenle, yatırımcıların ve diğer paydaşların bir şirketi aynı sektördeki diğer emsallerine karşı konumlandırmasına yardımcı olur. Yatırımcılara şirketin ve sektörünün önüne çıkan engellerin ve fırsatların bir resmini verir.

Sektör Analizinin Önemi

İşletmeler, büyümenin hangi aşamasında olduklarını belirlemek için sektör analizi kullanabilir. Hâlâ büyüyor ve avantaj elde ediyor olabilirler veya büyümek için daha fazla yer kalmamış bir noktada olabilirler. Ayrıntılı bir analiz, girişimcilere kimsenin görmediği fırsatlar sağlayabilir. Fakat sektör analizinin öznel olduğunu ve her zaman istenen sonuçları garanti etmeyeceğini bilmeniz de önemlidir.

Sektör Bilgilerini Nerede Bulabilirim?

Bir sektör hakkında çevrimiçi olarak pek çok bilgi bulunabilir. Sektör dernekleri ve ticaret grupları, sektör danışmanları, sektör bilgilerini içerebilecek şirket web siteleri, haber makaleleri, sektör araştırması yapan üçüncü taraf şirketler vb. birçok kaynak vardır. Ancak, çevrimiçi arama sonuçlarında arama yaparken neyin doğru, tarafsız ve güncel olduğunu bilmeniz zordur.

Fakat yine de sektör bilgileri size aşağıdaki konularda bilgi vermelidir:

 • Kilit oyuncular/şirketler
 • Sektör mali ölçütleri ve temel mali oranlar
 • Sektörün büyümesi, performansı ve yaşam döngüsü
 • Rakipler, pazar payı yoğunlaşması ve rekabet dinamikleri
 • Giriş engelleri
 • Başlıca pazarlar ve ürünler
 • Sektörü etkileyen dış güçler (hükümet düzenlemeleri veya temel girdilerin fiyatları gibi)

Sektör Araştırması vs Pazar Araştırması

blank

Pazar araştırmasının bir alanı olsa da, pazar araştırması potansiyel müşteri gruplarının coğrafyaya, demografiye, psikografiğe (tutumlar, ilgi alanları vb.) veya bunların herhangi bir kombinasyonuna göre ayrılmış bir çalışmasıdır.

Pazar araştırması analizi yapmak, sektör araştırmasıyla el ele gidebilirken, pazar araştırması genellikle aşağıdakileri inceler:

 • Pazarın büyüklüğü (toplam adreslenebilir pazar ve pazar payı gibi)
 • Müşteri tutumu
 • Pazar eğilimleri
 • Bahsedilen demografi, coğrafya ve psikografik

Sektör araştırması arıyorsanız, gerçekten bulduğunuz şeyin bu olduğundan emin olun ve bunu pazar bilgileriyle karıştırmayın.

Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Ancak, bir sektörü analiz etmenize yardımcı olacak en iyi yöntemlerden aşağıdaki şekildedir:

1. Porter’ın 5 Kuvvet Modeli

Amerikalı bir akademisyen olan Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors adlı kitabında, herhangi bir endüstri hakkında kapsamlı bir çalışma yürütmek için beş güç tasarlamıştır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

 • Sekrtördeki rekabet: Aynı sektörden olan bir şirketin konumunu bilmek önemlidir. Karşılaştırma için bir imalatçı firmayı bir ilaç firması ile kıyaslayamazsınız. Aynı şekilde rekabet seviyelerine de bakmak gerekir. Rekabet ve işi benzer bir şirkete kaptırma korkusu şirketleri tetikte tutar ve yenilik yapmalarına yardımcı olur. Porter’a göre rekabet, daha fazla oyuncu olduğunda, ürünler benzer olduğunda ve şirketler diğer ürünlere karşı üstünlük sağlamak için savaşırken, çabuk bozulan ürünler vb. durumlarda yoğundur.
 • Sektöre yeni girecek oyuncuların karşılaşacakları tehlike ve engeller: Porter’ın vurguladığı ikinci rekabet gücü, yeni şirketlerin sektöre girme ve rekabeti yoğunlaştırma yeteneğidir. Yeni rakiplerin girmesinin zor olduğu endüstriler, uzun dönemli karlılık ve çok sınırlı rekabet avantajı sağlar. Rekabet, temel olarak bize şirketin para kazanmanın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar başarılı olduğunu anlatır. Bu nedenle başarı, hisse senedi fiyatlarına yansıyacaktır.
 • İkame ürünlerin tehditleri: İkame ürünler, diğerinin yerine kullanılabilen ürünlerdir. Örneğin, Domino’s Pizza ve Pizza Hut pizza birbirinin ikamesidir. Birinin fiyatı yükselirse diğerine olan talep artacaktır. Fiyat artışı veya kalite düşüşü gibi herhangi bir değişiklik nedeniyle ikame ürüne geçmek çok kolay olduğundan, tehdit devam etmektedir ve sürekli olarak daha iyi ve uygun maliyetli bir şekilde performans gösterme baskısı çok önemlidir. Şirket, yedeklerine karşı ne kadar iyi performans gösterirse, o kadar yükselir.
 • Müşterilerin pazarlık gücü: Bu güç, alıcıların, satıcıları kendilerine daha kaliteli ve daha düşük fiyatlarla vermeye zorlayabilecekleri yerde sahip oldukları gücü ifade eder. Bu, şirketin kârının uzun vadede nasıl etkileneceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Tedarikçilerin pazarlık gücü: Birçok küçük ve orta ölçekli şirket, tedarikçilerin pazarlık gücüne sahip olduğu bir sektörden gelen bir tehditle karşı karşıyadır. Belirli bir giyim tarzına ve onu ünlü yapan bir tasarıma sahip olan ancak yalnızca birkaç tedarikçide bulunabilen belirli bir kumaş türüne ihtiyaç duyan bir moda şirketi hayal edin. Bu gibi durumlarda tedarikçiler, elbisenin nihai maliyetini ve markanın işini etkileyecek şekilde fiyatları yükseltebilir. Büyük şirketler, geniş bir tedarikçi ağı kurdukları için bu güçten etkilenmeyebilir.

Bu beş güç, kapsamlı bir endüstriyel analiz raporunun oluşturulmasında etkili olacaktır.

2. SWOT Analizi

SWOT analizi, en yaygın analitik araçlardan biridir. Basitçe söylemek gerekirse, SWOT;  Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) anlamına gelir. Bu nedenle, bir sektörde SWOT analizi yapıyorsanız, aşağıdakileri planlamanız gerekir:

 • Güçlü Yönler: Sektörde diğerlerine göre avantaj sağlayan faktörler
 • Zayıf Yönler: İşletmeleri dezavantajlı durumda tutan faktörler
 • Fırsatlar: Ekonomide ve dış ortamda mevcut olan ve performansı ve karlılığı olumlu yönde etkileyen faktörler
 • Tehditler: Ekonomide ve dış ortamda var olan, performansı ve karlılığı olumsuz etkileyen faktörler

İlgili İçerik: Başarılı Olmak İçin Kişisel SWOT Analizi Neden Yapılmalı?

Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

blank

Sektör analizi yapmak için kullanabileceğimiz birçok çerçeve vardır. Ancak daha da önemlisi, birkaç adımı takip ederek sektörün doğru resmini değerlendirmek için çerçeveleri kullanabileceğiniz bir noktaya gelmektir.

1. Mevcut bilgileri gözden geçirin

Analiz etmeye çalıştığınız sektör hakkında hiçbir fikriniz yoksa, öncelikle sektörü tanımak için mevcut raporlar, teknik incelemeler, araştırma raporları ve sunumları kullanabilirsiniz. Bu noktada bilmeniz gereken her şeyi okuyabilir ve analizden sonra raporu yazmanıza yardımcı olacak temel faktörleri belirleyebilirsiniz. Bu rapor ve bilgiler size tam olarak yardımcı olamaz, ancak sektörü analiz ederken nelere bakmanız gerektiği konusunda size bir fikir verir.

2. Doğru sektör hakkında fikir edinin

Emlak sektörü hakkında fikir edinmek istiyor olabilirsiniz. Ancak emlak çok büyük bir sektördür ve ticari mülkler, oteller, eğlence sektörü vb. gibi birçok alt sektörü içerir. 

Doğru sektör hakkında bir fikriniz varsa yardımcı olacaktır. Aradığınız sektörde alaka düzeyi yoksa, odağınızı kaybedersiniz ve analiz, doğru verileri tam olarak belirleyemez.

3. Gelecekteki talep ve arzı tahmin edebiliyor musunuz?

Sektördeki rakiplerin bir listesini yapın. Her rakibin mali durumunu öğrenin. Son beş yıldaki büyüme oranını ve sattıkları ürünleri dikkate alın. Ardından işletmenizle karşılaştırmalı bir analiz yapın. Ne üzerinde çalışacağınız ve neleri kendi haline bırakacağınız konusunda bir fikir edinin. Basit bir ifadeyle, pazarda gelecekteki talep ve arzdan sorumlu olan temel faktörleri tanıyın.

4. Rekabet

Dikkate alınması gereken en önemli şey rekabettir. Bir işletme, mikro ve makro faktörleri anlamak için üç ortak çerçeve kullanabilir.

Sektör Analizi Örnekleri

Yukarıdaki anlattıklarımızı aşağıda otomobil sektörü, BT hizmetleri sektörü ve çelik sektörü analizine uygulayacağız.

Endüstri Parametreleri Otomobil Sektörü BT Hizmetleri Çelik Sektörü
Talep: Ürün/hizmet için neden sürekli bir talep olsun? Bireylerin geliri otomobil satışını etkiler.

Endüstriyel faaliyetler ticari araç satışlarını etkiler.

Kolay krediler ve faiz oranı yardımcı olur.

BT hizmetleri, aynı hizmetler için düşük maliyetli teklif sağlayarak gelişir.

Uzun vadede işgücü/beceri eksikliği

Arz fazlası nedeniyle talep arz uyumsuzluğu, marj üzerinde baskı oluşturabilir.

Altyapı büyümesi / konut inşaat talebi, özellikle yüksek kentleşme alanlarında

Otomobil, beyaz eşya vb. gibi alt şirketlerin performansı

Anahtar tedarik sürücüleri Çelik fiyatları

Alüminyum, kauçuk vb. gibi metal fiyatları

Makul bir maliyetle eğitimli insan gücü

Çalışanların sürekli beceri geliştirmesi

Demir cevheri fiyatı
Değişimin derecesi/doğası Ilıman

Bir ürünün daha küçük yaşam döngüsü

Teknolojideki değişiklikler

Yüksek derecede değişim – teknoloji değişiklikleri / yüksek rekabet nedeniyle Düşük

Büyük ölçüde iş döngüsüne bağlıdır (talep-arz boşlukları)

İşletmenin öngörülebilirliği Yüksek.

Mal hareketi için tüketici ve ticari araç tarafından araba alımı nedeniyle

Hızlı teknoloji değişiklikleri nedeniyle öngörülebilirlik düşüktür.

İşletme için saat hızı yüksektir.

Her 2-3 yılda bir ortamdaki değişiklikler

Orta
Döngüsellik Arabalar için orta

Ticari araç için yüksek

Henüz değil Yüksek
Fiyatı enflasyondan önce artırma yeteneği (Fiyatlandırma gücü) Zayıf Ilımlı

Daha fazla arz-talep açığı güdümlü.

Alt uçta metalaştırma ve değer zincirinde yukarı hareket

Yalnızca arz eksikliği varsa, aksi takdirde zayıf
Bir çeşit tekel veya oligopol Özellikle orta segmentte yüksek rekabet yoğunluğu Hiç yok – mükemmel rekabete yakın Yok
Şirketin sürekli bir geliri var mı? Evet. Uzun döngü ile yüksek değerli satın alma Evet Evet
İşletmenin franchise’ları/markaları var mı, yoksa bir meta mı? Bayilik/markalaşma güçlüdür. Orta derecede zayıf.

Franchise yok.

Değiştirme maliyetleri nedeniyle kilitlenme var.

Zayıf marka/franchise değeri olan emtia
Sektör yüksek büyüme oranlarına sahip mi? Ne kadar süreliğine Ticari araçlar döngüseldir. 

Arabalar / kişisel araç çok daha istikrarlı bir eğilime sahiptir.

Şu anda model kaymaları nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl için yüksek büyüme muhtemel görünüyor. Döngüsel endüstri

 

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster