İnsan kaynakları, çağdaş ve kurumsal şirketlerin tamamında en önemli departmanlardan birisidir. Şirketller yaşayan birer organizmaya benzetilecek olursa, insan kaynakları bu organizmanın temel yapıtaşı olan çalışanları birer değer olarak görür ve bu değerin pozitif çalışma ortamında verimli üretebilmesi için gerekli tüm süreçleri yönetir.

İnsan Kaynakları Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi insan kaynakları, bir şirkette çalışanlarla ilgili olan tüm kaynakları yöneten departman olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanımlama eksik olacaktır. Çünkü şirketler için çalışanlar da başlı başına kaynaktır. Dolayısı ile insan kaynaklarının tam tanımı, “Bir şirkette çalışanların ve çalışanlar ile ilgili kaynakların yönetiminden sorumlu departman” olarak yapılabilir.

İlk olarak, 20. yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreğinde ortaya çıkan insan kaynakları kavramı, iş ilişkilerinin aslında çok değerli olduğunun fark edilmesiyle önem kazanmıştır. Motivasyon, ekip ruhu ile çalışmak gibi kavramlar da bu terim ile paralel olarak şekillenmeye başlamıştır. İnsan kaynakları yönetimi, kurum içindeki çalışanların iş güvenliklerinden, bireysel gelişimlerine kadar büyük bir spektrum demektir. Personel yönetimi, yetenek yönetimi olarak da adlandırılabilen insan kaynakları yönetiminde, insan başlıca değer olarak görülür. Kısacası, insana dair her şeyin yönetimini denetlemek departmanın ana görevidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Hangi Konulara Odaklanır?

Çalışan kurumun bir parçası, kurum da çalışan ile gelişen bir organizmadır. Dolayısıyla kurum ve çalışan arasındaki bağın sağlam olması gerekmektedir. İnsan kaynakları bu bağı oluşturan departmandır. İnsan kaynakları departmanının odaklandığı konular şöyle sıralanabilir;

  • Kurumda çalışmak için başvuruda bulunmuş kişinin uygunluğunun kontrolü, işe alma sürecinin yönetimi.
  • Çalışanın tazminat ve kazançlarının takibi, sigorta, sağlık ve çalışana sunulmuş diğer kurumsal hizmetlerin takibinin gerçekleştirilmesi.
  • Bireyin kurumda daha faydalı olabilmesi için ihtiyacı olan eğitim ve öğrenimin sağlanması, kurumda çalışmaya yeni başlamış kişinin oryantasyon programının hazırlanması ve uygulanması.
  • Personel politikalarının geliştirilmesi, özendirilmesi ve uygulanması.
  • Disiplin işleri ile ilgili rehberlik ve uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Günlük İş Akışı İçinde İnsan Kaynakları Departmanının Görevleri

Çalışanların anlık sorunlarının çözümünün yanı sıra insan kaynakları, maaş ve diğer sosyal haklar, emeklilik planları ve mesleki eğitimler gibi konularla ilgilenmektedir. Çalışanın işten çıkartılması durumunda da sürecin takibi ve yönetilmesi tamamen insan kaynakları departmanının sorumluluğundadır. Kıdem tazminatı teklifi, müzakereleri, yapılması gereken yardım ve ek ödemelerin gerçekleştirilmesi süreci tamamen insan kaynakları departmanı tarafından yürütülür.

Çalışanlar ile yöneticiler arasındaki ve çalışanların kendi arasındaki çatışmalar da departmanın ilgi konuları arasındadır.Şirket içindeki pozitif enerjinin sürekliliğinin sağlanması, oluşan bir kriz durumunda tekrar dengelerin kurulması da etkin insan kaynakları görevlerinden birisidir. Şirket, çalışanlarından görevlerini en iyi şekilde yapmasını bekler, çünkü bu şirketin başarısı demektir. İnsan kaynakları departmanı da çalışanların iyi performans göstermeleri için ödül, teşvik gibi motivasyon araçlarıyla güçlendirir ve çalışma ortamının herkes için pozitif bir deneyim sunmasını sağlamaya çalışır.

İnsan Kaynakları Departmanının Motivasyonu

İnsan kaynakları ne iş yapar, diye sorulduğu zaman kişiler kendi uzmanlık alanlarına göre tanımlamalar yapar. Bu tanımlamalar içinde en önemlilerinden biri de pozitif çalışma ortamından ödün verilmemesidir. Şirketin diğer çalışanları gibi insan kaynakları departmanının da kendi motivasyonunu yüksek tutması çok önemlidir. İnsan kaynakları yönetiminin olmazsa olmazı, departmanın değişen hedeflerinin karşılanmasıdır. Kurum içinde insan kaynakları departmanının da eğitime, olumlu çalışma ortamına ve teşviğe ihtiyacı olduğu unutulmamalı, departman kendi profesyonel bakış açısını, öncelikle kendi sürekliliğine odaklamalıdır. Bunun için departman, kuruma gerçekten değer kattığına inanılmayan konulardan uzaklaşmalıdır. İnsan kaynakları departmanının reaktif, yaratıcı ve temel iş anlayışına bağlı uzman iş insanları olarak liderlerinin dilini rahatça konuştuklarından emin olmaları gerekmektedir.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster