Arbitraj, varlıkların borsada işlem gören fiyatlarındaki küçük eşitsizliklerden kâr elde etmek için aynı veya benzer varlıkların farklı piyasalarda aynı anda alınıp satılmasını içeren bir finansal stratejidir. Çeşitli piyasalarda veya farklı biçimlerde aynı veya benzer finansal araçların fiyatlarındaki kısa dalgalanmalardan yararlanır.

Bilmeniz gereken terimler:

 • Likidite: Bir hisse senedinin piyasada alınıp satılma hızı.
 • Alış-Satış Spreadi: Bir varlığın (hisse senedi, tahvil, vb.) alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark.
 • Ani Çöküş: Bir hisse senedinin fiyatındaki hızlı düşüş ve ardından gelen hızlı toparlanma. Bu, bir hisse senedinin hızlı bir şekilde satılması nedeniyle meydana gelir.

Önemli Çıkarımlar

 • Arbitraj, farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından kâr sağlayan bir stratejidir.
 • Arbitraj türleri arasında mekânsal, zamansal, istatistiksel ve risk (birleşme) arbitrajı yer alır.
 • Arbitraj, aynı varlıklar için fiyat boşluklarını daraltarak piyasa verimliliğine katkıda bulunur.
 • Arbitrajdaki zorluklar arasında işlem maliyetleri, düzenleyici riskler ve likidite kısıtlamaları yer alır.
 • Modern finans dünyasında algoritmik ticaret ve kripto para arbitrajı öne çıkmaktadır.
 • Varlıklar arası arbitraj, geleneksel varlıkların ötesine geçerek emtiaları ve ilgili hisse senetlerini de kapsar.

Arbitraj Nasıl Çalışır?

Arbitraj, iki veya daha fazla piyasadaki aynı veya benzer varlıklar arasındaki hafif fiyat farklılıklarından yararlanan bir ticaret stratejisidir. Bir arbitraj yatırımcısı varlığı bir piyasada satın alır ve aynı anda başka bir piyasada satarak iki fiyat arasındaki boşluktan kâr elde eder. Bu stratejinin daha karmaşık varyasyonları olsa da, hepsi piyasa “verimsizliklerini” belirleme etrafında döner.

Genellikle önde gelen finans kuruluşlarını temsil eden arbitrajcılar temel olarak bu uygulamayla ilgilenir. Arbitraj genellikle önemli miktarda sermayenin kullanılmasını gerektirir ve sunduğu fırsatlar ancak son derece gelişmiş yazılım araçları kullanılarak fark edilebilir ve değerlendirilebilir.

Arbitraj Türleri

Arbitraj, her biri belirli piyasa koşullarına ve fırsatlarına göre uyarlanmış çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Temel arbitraj türleri aşağıdakileri içerir:

1. Mekânsal Arbitraj

Mekânsal arbitraj, coğrafi konumlar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmayı içerir. Aynı varlık veya emtia, nakliye maliyetleri, vergiler veya arz-talep dengesizlikleri gibi faktörler nedeniyle çeşitli yerlerde farklı fiyatlardan işlem gördüğünde ortaya çıkar. Klasik bir örnek, ham petrolün dünyanın farklı bölgelerindeki fiyat farklılığıdır.

2. Zamansal Arbitraj

Zamansal arbitraj, zaman içinde var olan fiyat farklılıklarından yararlanmaya odaklanır. Bu arbitraj biçimi, varlığın fiyatının zamanın farklı noktalarındaki değişimleri nedeniyle ortaya çıkar. Zamansal arbitraj kullanan yatırımcılar bir varlığı daha düşük bir fiyattan satın alabilir ve belirli bir süre sonra daha yüksek bir fiyattan satarak aradaki farktan kazanç sağlar.

3. İstatistiksel Arbitraj

“Stat arb” olarak da bilinen istatistiksel arbitraj, ilgili menkul kıymetler arasındaki kısa vadeli fiyat farklılıklarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için istatistiksel modellerin ve nicel analizlerin kullanılmasını içerir. Bu arbitraj biçimi genellikle, yatırımcıların eş zamanlı olarak bir menkul kıymeti satın alırken, tarihsel olarak ilişkili bir fiyat hareketine sahip başka bir menkul kıymeti sattıkları çift ticareti içerir.

4. Risk Arbitrajı (Birleşme Arbitrajı)

Genellikle birleşme arbitrajı olarak adlandırılan risk arbitrajı, bir birleşme veya satın alma bağlamında bir şirketin mevcut hisse senedi fiyatı ile gelecekte beklenen fiyatı arasındaki fiyat farklarından kâr elde etmeye odaklanan özel bir stratejidir. Bu alandaki yatırımcılar, birleşmenin başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığını ve ilgili hisse senedi fiyatları üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirir.

5. Saf Arbitraj

Saf arbitraj, en az riske sahip bir arbitraj stratejisidir. Ek para gerektirmez ve kârınız garantilidir.

6. Basit Arbitraj

Basit arbitraj, bir varlığı satın alma ve aynı varlığı 2 piyasa arasında satma eylemidir. Bu, arbitraj ticaretinin kapsayıcı ve en basit şeklidir.

7. Üçgen Arbitraj

Üçgen arbitraj, 3 arbitraj fırsatı içeren bir arbitraj stratejisidir. Üçgen arbitraj ile arbitraj yapan kişi, maksimum getiri için bir varlığı iki kez satar.

8. Birleşme Arbitrajı

Birleşme arbitrajı, iki şirketi bir araya getirdiğinizde arbitrajın gerçekleştiği bir stratejidir. Buradaki kâr, iki şirket birleştiğinde ortaya çıkan belirsizlikte yatar. Birleşme arbitrajı, risk arbitrajı ile aynıdır. Çok risklidir çünkü fiyat tutarsızlığı her zaman net değildir.

9. Dönüştürülebilir Arbitraj

Dönüştürülebilir arbitraj, dönüştürülebilir tahviller ve hisse senetleri arasındaki farkı bulma eylemidir. Genellikle hedge fonlarda kullanılır.

10. Nakit ve Taşıma Arbitrajı

Nakit ve taşıma arbitrajı, uzun pozisyonu tek bir varlığın kısa pozisyonuyla karşılaştırarak çalışır. Ters nakit ve taşıma arbitrajı, tek bir varlıktaki kısa pozisyon ile uzun pozisyonu karşılaştırma eylemidir.

11. Kriptoda Arbitrajı

Kriptoda arbitraj ticareti, kripto varlıklarını düşük fiyattan satın alma ve yüksek fiyattan satma eylemidir. Tek fark, kripto arbitraj ticaretinde özellikle dijital varlıklarda çalışmanızdır. Kripto arbitrajı, arbitrajın daha düşük riskli bir şeklidir, ancak arbitraj yatırımcılarının tüm fırsatları bitmeden yakalamalarına yardımcı olacak bir arbitraj botuna sahip olmak yardımcı olur.

Arbitraj Mekaniği

Başarılı arbitraj, titiz bir planlama ve uygulamaya dayanır. Arbitraj stratejilerini etkin bir şekilde uygulamak için aşağıdaki bileşenler devreye girer:

1. Fırsatların Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi

Herhangi bir arbitraj stratejisinin ilk adımı potansiyel fırsatları belirlemektir. Bu, fiyat tutarsızlıklarını tespit etmek için kapsamlı araştırma ve piyasa analizi yapmayı içerir.

2. Risk Yönetimi

Arbitrajın teoride risksiz olduğu düşünülse de işlem maliyetleri, mevzuat değişiklikleri ve uygulama riski gibi pratik konular kârlılığı etkileyebilir. Arbitrajcılar, stratejilerinin kârlı kalmasını sağlamak için bu faktörleri dikkatle yönetmelidir.

3. Hızlı Uygulama

Arbitrajda zamanlama kritik önem taşır. Fiyat eşitsizlikleri kısa ömürlü olabilir, bu nedenle arbitrajcılar ortadan kaybolmadan önce bunlardan yararlanmak için hızlı hareket etmelidir.

4. Teknolojiden Yararlanma

Modern finans dünyasında teknoloji, arbitraj stratejilerinin yürütülmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Otomatik alım satım algoritmaları mikrosaniyeler içinde alım satım gerçekleştirebilir ve arbitrajcıların rekabette bir adım önde olmasını sağlar.

5. Ölçeklenebilirlik

Arbitraj fırsatları genellikle küçük kâr marjları sağlar, bu nedenle başarılı arbitrajcılar genellikle getirileri en üst düzeye çıkarmak için operasyonlarını büyütür.

Arbitrajdaki Riskler ve Zorluklar

blank

Arbitraj, diğer birçok yatırım stratejisine kıyasla düşük riskli olarak kabul edilse de, tamamen zorluklardan ve potansiyel tuzaklardan yoksun değildir:

1. İşlem Maliyetleri

Aracılık ücretleri, vergiler ve borsa ücretleri gibi işlem maliyetleri arbitraj işlemlerinin kârlılığını azaltabilir. Arbitrajcılar fırsatları belirlerken bu maliyetleri hesaba katmalıdır.

2. Düzenleyici Riskler

Arbitraj stratejileri bazen düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kalabilir. Yatırımcılar, faaliyetlerinin yasal sınırlar içinde kalmasını sağlamak için karmaşık düzenlemelerde gezinmelidir.

3. Likidite Kısıtlamaları

Daha az likit piyasalarda arbitraj işlemlerini gerçekleştirecek karşı taraf bulmak zor olabilir. Likit olmayan varlıklar da daha büyük alış-satış farklarına yol açarak potansiyel kârları etkileyebilir.

4. Teknolojik Riskler

Hızlı teknolojik gelişmeler, arbitraj stratejilerini sekteye uğratabilecek teknik aksaklıklar veya “ani çöküşler” gibi yeni riskler ortaya çıkarabilir.

5. Piyasa Değişimleri

Piyasalar dinamiktir ve hızla değişebilir. Bugün kârlı bir arbitraj fırsatı gibi görünen bir durum, değişen piyasa koşulları nedeniyle yarın ortadan kalkabilir.

Modern Finans Ortamında Arbitraj

Günümüzün küresel ve teknolojik açıdan gelişmiş finansal ortamında arbitraj, geçerli ve uygulanabilir bir strateji olmaya devam etmektedir. Yüksek frekanslı ticaret firmaları, milisaniyeler içindeki geçici fiyat farklılıklarını yakalamak için büyük ölçüde istatistiksel arbitraja güvenmektedir.

1. Algoritmik Ticaret

Algoritmik ticaret, arbitrajın gerçekleştirilme biçiminde devrim yaratmıştır. Karmaşık algoritmalar, arbitraj fırsatlarını hızlı ve otomatik bir şekilde belirlemek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır.

2. Kripto Para Arbitrajı

Kripto paraların yükselişi arbitraj için yeni yollar açmıştır. Kripto piyasalarının merkezi olmayan yapısı göz önüne alındığında, farklı borsalar arasındaki fiyat eşitsizlikleri önemli olabilir ve bu da mekansal arbitraj için fırsatlar yaratır.

3. Varlıklar Arası Arbitraj

Arbitraj stratejileri artık hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel varlıkların ötesine geçmektedir. Yatırımcılar, emtialar ve bunlarla ilişkili hisse senetleri gibi ilgili varlıklar arasındaki fiyat eşitsizliklerini belirleyerek varlıklar arası arbitraj yapabilirler.

Tarihsel Arbitraj Fırsatlarına Örnekler

1. Altın

Tarihsel olarak arbitraj, altın ve diğer değerli emtialarda büyük bir öneme sahip olmuştur. Eskiden insanlar sözleşmeleri yerine getirmek ya da diğer finansal işlemleri gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanına altın göndermek zorundaydı. Savaşın patlak vermesi gibi ani olaylar yaşandığında, dünyanın bir bölgesinde altına olan talep artabilir ve bu da yerel altın piyasasında dünyanın geri kalanına kıyasla daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Denizaşırı piyasalarda bağlantıları olan bilgili bir yatırımcı bu geçici fiyat farklılıklarından faydalanabilir.

2. Petrol

Petrol ve diğer enerji yakıtlarıyla ilgili çok sayıda arbitraj stratejisi vardır. Petrolün fiyatı bölgeye ve yakıtın kalitesine göre büyük farklılıklar göstermektedir. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hidrolik kırılma gibi yeni arz kaynakları bölgesel petrol bolluğuna yol açmıştır. Sektör hakkında sofistike bilgiye ve petrolü depolamak ya da taşımak için gerekli altyapıya sahip firmalar zaman zaman bir piyasada ucuz ham petrol alıp başka bir yerde daha pahalı enerji satarak büyük kârlar elde edebilmiştir. Ancak genellikle bu tür arbitrajlar entegre petrol devleri, rafineri şirketleri ve boru hattı operatörleri gibi uzmanlaşmış oyuncularla sınırlı kalmıştır.

3. Kripto para

Kripto para piyasasında son on yılda yeni bir arbitraj biçimi ortaya çıktı. Dünya çapında yüzlerce olmasa da düzinelerce kripto para borsası var. Bu borsalar arasında büyük farklılıklar var. Bazıları temel para birimi olarak Tether gibi sabit coinleri kullanırken, bazıları itibari para ile işlem yapmaktadır. Bazıları ABD’den farklı bir düzenleyici çerçeveye sahip Güney Kore gibi pazarlarda faaliyet göstermektedir. Kripto borsalarının güvenilirlik seviyeleri büyük ölçüde değişmektedir.

Tüm bu faktörleri bir araya getirdiğinizde, çeşitli borsalarda herhangi bir zamanda önemli ölçüde farklı Bitcoin ve diğer büyük kripto fiyatları ile karşılaşabilirsiniz. Birkaç farklı brokerdaki hesapları yönetme becerisine sahip nitelikli yatırımcılar, Bitcoin ve diğer kriptolar için önemli fiyat tutarsızlıklarını arbitraj edebilmiştir. Bu tür bir stratejinin riskleri vardır, ancak özellikle dalgalı piyasalarda ödüller muazzam olabilir.

Amazon’da Arbitraj Nedir?

Amazon’da arbitraj, düşük fiyattan ürün fırsatları bulduğunuz ve bunları Amazon’da daha yüksek, farklı bir fiyata yeniden sattığınız birçok Amazon FBA iş modelinden biridir.

Amazon arbitrajı, perakende arbitrajı veya çevrimiçi arbitraj yolunu seçerek çalışır. Perakende arbitraj, fiziksel olarak fiziksel mağazalara gitmeyi, indirimdeki ürünleri satın almayı, ürünleri Amazon’da listelemeyi, bir Amazon deposuna göndermeyi ve karı tutmayı içerir. Online arbitraj ise en iyi online arbitraj sitelerinden indirim fırsatlarını araştırmayı, ürünleri perakendeciden Amazon deposuna göndermeyi, Amazon’da satmayı ve aradaki farkı almayı içerir.

Gayrimenkulde Arbitraj Nedir?

Gayrimenkulde arbitraj, bir mülkü piyasa değerinin altında satın aldıktan sonra daha yüksek bir tutardan kiralamanız veya satmanızdır. Gayrimenkul yatırımında arbitraj, daha düşük riskli veya risksiz yatırım olarak kabul edilir, ancak başka bir alıcı bulamazsanız, kesinlikle bir miktar risk vardır.

Airbnb Arbitrajı Nedir?

Airbnb arbitrajı, daireleri kiraladığınız ve daha sonra Airbnb olarak alt kiraya verdiğiniz benzersiz bir arbitraj türüdür. Bu, alt kira sözleşmelerini ve mülk sahibinin politikalarıyla çalışmayı içerir. Her apartman kompleksi tatil evleri için alt kiracılara izin vermez.

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi veya APT, ilk olarak ekonomist Stephen Ross tarafından ortaya atılan bir portföy yönetimi görüşüdür. APT, bazı varlıkları yapısal olarak aşırı değerli veya düşük değerli olarak görmesi bakımından etkin piyasa teorisinden ayrılır.

APT, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli’ne (CAPM) bir alternatif olarak başlamıştır. CAPM, piyasaların mükemmel derecede etkin olduğunu, varlıkların her zaman doğru fiyatlandırıldığını ve dolayısıyla gelecekteki getirilerin risk primleri ve beta gibi faktörler tarafından tahmin edilebileceğini varsayar.

Buna karşın APT, piyasaların her zaman mükemmel şekilde verimli olduğuna inanmaz ve bu nedenle yatırımcılar daha pahalı menkul kıymetlere düşük ağırlık verirken düşük fiyatlı varlıklara daha fazla sahip olarak alfa üretebilirler. Zaman içinde, piyasa her iki varlık için de adil değerlere doğru düzeltme yaptıkça, APT uygulayıcısı fazla getiri elde eder.

APT’nin adında arbitraj olsa da, bu yazıda tanımlandığı gibi terimin temel anlamındaki arbitraj değildir. Aynı varlığın kısa vadeli yanlış fiyatlandırılmasından yararlanmak için risksiz bir işlem değil, daha ziyade çeşitli farklı varlıkların göreceli değerlemesi üzerine yönlü bir bahistir.

Arbitraja Nasıl Başlarım?

 • Ne tür bir arbitraj başlatmak istediğinize karar verin. Amazon perakende arbitrajı, Airbnb arbitrajı, forex ticareti vb. seçerseniz süreç farklı olacaktır.
 • Seçtiğiniz yatırım stratejisi veya iş modeli hakkında öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmeye başlayın.
 • Yatırım tarafına geçmeye karar verirseniz, birden fazla piyasayı izlemeye ve arbitraj fırsatlarını takip etmeye başlayın.
 • Uygun fırsatların bir adım önünde olmanıza yardımcı olabilecek yazılım ve uygulamaları araştırın.
 • İlk yatırımınızı yapın. Arbitraj için minimum depozito, ne ticareti yaptığınıza ve hangi piyasada işlem yaptığınıza bağlı olarak 50 $ ile 3K-5K $ arasında değişebilir. Amazon arbitrajına başlamaya karar verirseniz, yalnızca birkaç listeleme yapmak için yaklaşık 100-500 $’a ihtiyacınız olacaktır.

Sonuç olarak arbitraj, küresel piyasaların değişen dinamikleriyle birlikte gelişmeye devam eden zamansız ve ilgi çekici bir finansal stratejidir. Risksiz kârlar elde etmek için fiyat farklılıklarından yararlanma temel ilkesine dayanır. Zorlukları ve riskleri olmasa da arbitraj, algoritmik ticaret, çapraz varlık fırsatları ve hatta kripto para birimleri alanında uyarlanabilirliğini sergileyerek finans dünyasının hayati bir bileşeni olmaya devam etmektedir. Piyasa verimsizlikleri ve fiyat eşitsizlikleri olduğu sürece arbitrajcılar gelişmeye devam edecek ve dünya çapında finansal piyasaların verimliliğine ve likiditesine katkıda bulunacaktır.

En Çok Sorulan Sorular

1. Arbitraj bir örnekle nasıl anlatılır?

Arbitrajın bir örneği, bir hisse senedini bir borsada daha düşük bir fiyattan satın alıp farklı bir borsada daha yüksek bir fiyattan satmaktır. Örneğin, arbitraj yapan kişi, İsviçre Piyasa Endeksi’nde bir hisse senedi satın alabilir ve New York Borsası’nda daha yüksek bir fiyata yeniden satabilir. Bir başka arbitraj örneği de bir mağazada indirimde olan bir ürünü satın alıp daha yüksek bir fiyata internet üzerinden satmaktır.

2. Arbitraj fırsatı nedir?

Arbitraj fırsatları, bir şeyi düşük fiyattan satın alıp yüksek fiyattan yeniden satma şansınızdır. Borsada arbitraj fırsatları, yabancı piyasalar veya farklı şirketler arasında ticaret yapmayı içerir. Ancak, arbitrajı nerede yaparsanız yapın, bunu hızlı bir şekilde yapmanız gerekir. Arbitraj fırsatları hızla kaybolur çünkü kârlı işlemler yapmak için rekabet yüksektir. Aslında, birçok arbitrajcı sadece zirvede kalmak için yazılım kullanır.

3. Arbitraj fonu nedir?

Arbitraj fonu, düşük riskli ve farklı piyasalardaki menkul kıymetlerin karşılaştırılmasını içeren, daha yüksek getiri elde etmek için olası piyasa verimsizliğinden yararlanan bir yatırım fonudur.

4. Arbitraj yasal mıdır?

Evet, arbitraj yasaldır. Hızlı tempolu ve son derece kârlı bir yatırım stratejisi ve giriş engeli daha yüksek olan bir iş modelidir. Dolayısıyla, nasıl yapılacağını öğrenirseniz, iyi getiriler elde edebilirsiniz.

5. Arbitrajdan geçiminizi sağlayabilir misiniz?

Evet, arbitrajdan geçiminizi sağlayabilirsiniz, ancak kâr elde etmeniz biraz zaman alacaktır. Örneğin, perakende arbitrajda herhangi bir kâr elde etmeniz 4-6 hafta, gerçekçi bir şekilde geçiminizi sağlamanız ise 2-3 yıl sürebilir. 

Öte yandan arbitraj ticareti, perakende arbitrajı ve gayrimenkul arbitrajında para kaybetmek de mümkündür. Aslında, bazı arbitraj yatırımları o kadar risklidir ki, yatırımcılara satın almadan öncekinden daha az para bırakırlar.

6. Arbitraj ne kadar risklidir?

Arbitraj çok risklidir. Ancak risk, arbitrajı potansiyel olarak kârlı bir fırsat haline getirir. Arbitraj ticaretinin riskleri arasında anlaşmanın başarısız olması, aşırı fiyatlandırılmış primler ve belirsiz zaman çizelgeleri yer alır. Perakende arbitrajında, satın aldığınız ürünler satılmayabilir. Airbnb arbitrajında, kiraladığınız daireleri alt kiraya veremeyebilir ve aylık kirayı kendiniz karşılamak zorunda kalabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster