Her geçen gün yeni girişimler duyulurken faaliyetine son veren firmaların listeleri de gitgide uzuyor. Şirketlerin ömrü kısalırken uzun ömürlü işletmeler için sırlar aranıyor. Rekabetin hız kazandığı günümüzde kalıcı olmanın sırrı elbette büyümeden önce elde edilen sürdürülebilir başarı ve devamlılıktan geçiyor. Türkiye’de şirketlerin yüzde 80’i beşinci yıl dönümünü, yüzde 96’sı ise 10’uncu faaliyet yılını kutlayamadan piyasadan çekiliyor. Üstelik bu sorun yalnız ülkemiz için de geçerli değil. Almanya’da şirketlerin faaliyet süresi 18, Fransa’da 9 yıla kadar düşmüş görülüyor. Dünyada gittikçe düşen bu ivmeyi kıran istisnaysa Japonya. Ülkede işletmelerin ortalama ömrü tam 30 yıl. Dünyada var olan en eski 20 işletmenin 10’u yani yüzde 50’sinin de bu ülkede kurulmuş olduğunun altı çiziliyor.

Uzun Ömürlü İşletmelerin Anayurdu Japonya

Japonya’da işletmelerin devamlılığı ülkenin geleneksel kodlarından başlayarak açıklanıyor. Shinise adı verilen yüz yıllık şirketler, nesiller boyu aktarılan bilgi ve becerileri işaret ediyor. Günümüzde 26.000 kadar şirket Shinise özelliği ile taçlandırılırken uzun ömürlü ticari hayatta elbette modern dünyanın sırları da etki gösteriyor. Ülkedeki istihdam politikaları uzun soluklu çalışmaları desteklediği ve değer yaratmaya yönelik olduğu için işletmelerin ömrü de bir o kadar uzun oluyor. Yalnız finansal değil, sosyal sermaye yaratan Japon şirketleri, Shinise ruhunu toplumsal refah ve sorumluluk ile besliyor. İnsan kaynağının verimli kullanımı, geleneklerde yer alan iş ahlakının değer görmesi, kısa süreli gelirlerin uzun süreli başarılara dönüşmesine yardımcı oluyor. Şirketler çalışanların huzurunun, iş ahlakını, üretim verimliliğini ve sonuç olarak da müşteri memnuniyetini ortaya çıkardığından emin hareket ediyor. Japonya kısa vadeli kar şirketlerindense Shinise şirketlerin sayısını artırarak bu başarıyı tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Shinise şirketler yalnız kendi adlarını dünyaya duyurmakla kalmıyor, Japon iş ahlakı ve geleneklerine duyulan saygı da dünyaya nakledilmiş oluyor.

Japon Şirketlerin Başarı Sırları

Financial Times gazetesine göre Japon şirketlerinin başarısında uzmanlaşma önemli rol oynuyor. Bir sektörde uzmanlaşmak hem başarı artırmaya hem de gelenek oluşturmaya yardımcı oluyor. Odaklanma stratejisi Japonların gözdesi olurken nesilden nesile geçen kontrol mekanizması şirketleri ayakta tutuyor. En büyük çocuğa devredilen şirket, tüm toplumun kültürünün sonucu olarak devredilen işletmenin aile şirketi olduğunu ispatlıyor. Ailede erkek çocuk olmadığında dışarıdan bir erkek evlat edinilerek ailenin kızıyla evlendirilerek şirketin başına geçiriliyor ve araştırmalar, bu tip “damatlara devredilen şirketler”in daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu sonuca ailenin yeteneksiz olan ancak kan bağı nedeniyle yönetime çıkabilecek bir kuzen yerine bu amaçla evlat edinilerek yetiştirilen bir erkek çocuğu tercih etmesinin neden olduğu konusunda fikirler kabul görüyor.

Modern İşletmelere Öneriler

Kadim Japon kültüründen esinlenilerek modern işletmelerin köklerine sahip çıkarak vizyoner adımlar atmaları öğütleniyor. Örgüt kültürü, aile işletmeleri, kuşaktan kuşağa bilgi ve birikim aktarımının öneminin altı çiziliyor. Finansal başarıya odaklanılarak sosyal getirileri göz ardı etmemek gerektiği vurgulanırken toplumsal fayda arayışı olmazsa olmaz olarak nitelendiriliyor. Çalışan ve müşteri memnuniyetinin yanı sıra iş ahlakı ve kalite beklentisi de yükseltiliyor. Nitelikli, eğitimli, yenilikçi ve geleneksele sahip çıkan çalışan ve yöneticiler uzun ömürlü şirket yapısını tanımlıyor.

Siz de Japon şirketlerin hikayelerini, başarı adımlarını dikkate alarak kendi işletmeleriniz için strateji geliştirebilir, başarılı örneklerle başarıya giden yolun haritasına ulaşabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster