İade fatura gerekliliklerini anlamak, tüm işletmeler için verimli nakit akışı sağlamaya ve şeffaf müşteri ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur. İade faturalama sürecini iyileştirmek ve bir iade faturasının neleri içermesi gerektiğini anlamak, işletmeler için hem maliyet etkinliğini hem de müşteri memnuniyetini sağlama sürecinde kritik bir rol oynar.

Peki iade faturası nedir?

İlgili İçerik: Kapalı Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

İade Faturası Nedir?

İade faturası; faturanın hata, tutarsızlık, mal veya hizmetin reddedilmesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı göndericiye iade edilmesi işlemini ifade eder. Finansal işlemlerde doğruluğu ve hesap verebilirliği sağlayan, faturalandırma sürecinde çok önemli bir adımdır.

Fatura iadesi, daha önce kesilmiş bir faturanın göndericiye geri gönderilmesiyle gerçekleşir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir; bunlar arasında yanlış fatura bilgileri, hesaplama hataları, tartışmalı ücretler veya teslim edilen ürün veya hizmetlerden memnuniyetsizlik sayılabilir. İade süreci, mali kayıtların bütünlüğünün korunması, tutarsızlıkların çözülmesi ve hem gönderenin hem de alıcının hak ve yükümlülüklerinin korunması açısından önemlidir.

İlgili İçerik: İrsaliye ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

İade Faturasının Önemi

İade faturası, doğru ve şeffaf işlem kayıtlarını kolaylaştırarak finansal yönetimde hayati bir rol oynar. Hata düzeltme mekanizması görevi görerek işletmelerin faturalama hatalarını derhal düzeltmesine ve ayarlamasına olanak tanır. İade süreci, raporlama, bütçeleme ve karar verme amaçları için doğru mali bilgilerin mevcut olmasını sağlar. Ayrıca fatura iadeleri, taraflar arasındaki uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözümlenmesine olanak tanıyarak, sağlıklı iş ilişkilerinin geliştirilmesini ve hukuki uyuşmazlık riskinin en aza indirilmesini sağlar.

İlgili İçerik: Proforma Fatura Nedir? Proforma Fatura Nasıl Düzenlenir?

İade Faturası Türleri Nelerdir?

İade faturası, bir malın veya hizmetin geri iadesi durumunda düzenlenen bir faturadır. İade faturalarının genellikle üç ana türü bulunmaktadır:

1. Mal İade Faturası

Bir malın geri iadesi durumunda düzenlenen faturadır. Bu durum genellikle müşterinin satın aldığı bir ürünü beğenmemesi, kusurlu veya hasarlı olması gibi durumlarda ortaya çıkar. Mal iade faturası, orijinal satış faturasına referans olarak düzenlenir ve iade edilen malın detaylarını içerir.

2. Hizmet İade Faturası

Hizmetler için de iade faturaları düzenlenebilir. Örneğin, bir danışmanlık hizmetinin müşteri tarafından istenmemesi veya tamamlanmaması durumunda hizmet iade faturası düzenlenir. Bu fatura, hizmetin türüne ve alıcının bilgilerine dayalı olarak hazırlanır.

3. Kısmi İade Faturası

Tam olarak iade edilmeyen veya bir kısmı iade edilen ürünler için düzenlenen faturadır. Örneğin, bir müşteri bir ürünün bir kısmını iade ederse, satıcı kısmi iade faturası düzenleyerek geri ödemenin sadece iade edilen kısmını içerecek şekilde işlem yapar. Bu fatura, iade edilen miktarı ve diğer detayları gösterir.

İade faturaları, ticari işlemlerde önemli belgelerdir ve iade sürecinin doğru şekilde yönetilmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, mali kayıtların doğruluğunu sağlamak için de gereklidir.

İlgili İçerik: Açık Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

İade Faturası Hangi Durumlarda Kesilir?

blank

Aşağıdaki listede iade faturasının yaygın nedenlerini bulabilirsiniz:

 • Yanlış Fatura Bilgileri: Yanlış fiyatlar, miktarlar veya müşteri bilgileri gibi hatalı fatura ayrıntıları, fatura iadelerine yol açabilir.
 • Tutarsızlıklar: Teslim edilen mal veya hizmet ile fatura ayrıntıları arasındaki eksik ürün, hasarlı ürün veya eksik hizmet gibi tutarsızlıklar fatura iadeleri ile sonuçlanabilir.
 • Ödeme Anlaşmazlıkları: Ücretler, ödeme koşulları, indirimler veya sözleşmeden doğan yükümlülükler konusundaki anlaşmazlıklar faturanın iade edilmesine yol açabilir.
 • Kalite Sorunları: Alıcı, sağlanan mal veya hizmetlerin kalitesinden memnun değilse, memnuniyetsizliğini ifade etmenin bir yolu olarak faturayı iade edebilir.
 • Mükerrer Faturalar: Aynı işlem için birden fazla fatura gönderilmesi kafa karışıklığına neden olabilir ve fatura iadesi gerektirebilir.

İlgili İçerik: Fatura Nedir? Fatura Türleri Nelerdir?

İade Fatura Kesilmezse Ne Olur?

İade faturasının kesilmemesi durumunda birkaç olumsuz sonuç ortaya çıkabilir:

1. Muhasebe Uyum Problemleri

İade faturası, ticari işlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi için önemlidir. Bir malın veya hizmetin iadesi gerçekleştiğinde, bu işlem muhasebe kayıtlarında düzeltilmelidir. İade faturasının kesilmemesi durumunda, muhasebe kayıtları doğru olmayabilir ve bu da mali tabloların yanlış olmasına neden olabilir.

2. Vergi Uyum Problemleri

İade faturası, vergi beyannamelerinin doğru bir şekilde hazırlanması için gereklidir. Vergi beyannamelerinde iade edilen mallar veya hizmetler için düzeltilmiş vergi bilgileri yer almalıdır. İade faturasının kesilmemesi, vergi uyum problemlerine yol açabilir ve farklı yasal sorunlar doğurabilir.

3. Müşteri Memnuniyetsizliği

İade işlemleri genellikle müşteri memnuniyetini sağlamak için yapılır. Müşteriye iade işleminin doğru bir şekilde belgelendirilmemesi durumunda, müşteri memnuniyetsizliği ve güvensizlik ortaya çıkabilir. Bu durum, müşteri sadakatini azaltabilir ve şirketin itibarını olumsuz etkileyebilir.

Sonuç olarak, bir iade işlemi gerçekleştiğinde, doğru şekilde belgelendirilmesi ve muhasebe kayıtlarının güncellenmesi önemlidir. İade faturasının kesilmemesi durumunda, muhasebe, vergi ve müşteri ilişkileri gibi çeşitli alanlarda sorunlar ortaya çıkabilir.

İade Faturasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

İade faturaları, uygun dokümantasyon ve muhasebe amaçları için gerekli temel bilgileri içermelidir. Temel olarak bir iade faturası; iadesi yapılan ürünün birim tutarı, iadesi yapılan ürünün miktarı, iadesi yapılan ürünün toplam tutarı, satıcının faturasındaki tarih ve seri numarasını içerir.

e-Arşiv/e-Fatura İade Faturası Nasıl Kesilir?

e-Arşiv/e-Fatura İade Faturası kesmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • e-Fatura iade faturası için linke, e-arşiv iade faturası için linke tıklayın.
 • Kullanıcı adı ve şifresini yazın.
 • Belge İşlemleri’ni seçin, Fatura Oluştur bölümünden boş fatura sayfası açın.
 • Daha sonra fatura tipini İade olarak seçin.
 • Alıcı firma bilgilerinde istenen bilgileri girin. 
 • İadeye Konu Olan Fatura Bilgileri bölümünde, orijinal fatura numarası ve düzenleme tarihi bilgilerini kopyalayın.
 • Bu adımda iade edilecek malın miktarı, cinsi, birim fiyatı, iskonto ve KDV oranı gibi tüm bilgileri burada da yazın.
 • Son adım olarak Oluştur butonuna tıklayın.
 • Sol tarafta bulunan menüden Düzenlenen Belgeler’e tıklayın.
 • Faturayı kestiğiniz tarihi seçin ve taslak faturanızı işaretleyin.
 • GİB İmza’ya tıklayın, gelen SMS’teki kodu açılan sayfadaki alana girin. 
 • Doğrulama işleminden sonra faturanız hazır olur.

En Çok Sorulan Sorular

1. İade faturası kaç gün içinde kesilebilir?

İade faturasının tam olarak bir süresi yoktur. İade faturası, ürün iadesi gerçekleştiğinde kesilir. İade faturasının kesilme süresi genellikle iadenin işleme alındığı ve ürünün iade edildiği tarihe bağlıdır.

2. İade faturası nedir ve ne zaman kullanılır?

İade faturası, bir mal veya hizmetin tümünün ya da bir kısmının iadesi sonucu düzenlenen resmi bir belgedir. Genellikle alıcı tarafından ödemesi yapılan ancak sonradan geri iade edilen ürün veya hizmet için kullanılır.

3. Bir mal veya hizmet için iade faturası nasıl düzenlenir?

Bir mal veya hizmet için iade faturası düzenlemek için öncelikle iade işlemi gerçekleşmelidir. Daha sonra, bu iadeye ilişkin bilgileri içeren bir fatura düzenlenir. Faturada, iade edilen mal veya hizmetin detayları, iade nedeni, alıcının ve satıcının bilgileri gibi unsurlar bulunmalıdır.

4. İade faturası ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

İade faturası düzenlerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında doğru bilgilerin girilmesi, vergi mevzuatına uygun olması ve gerektiğinde destekleyici belgelerin saklanması yer alır.

5. İade faturasının geçerliliği için hangi koşulların sağlanması gerekmektedir?

İade faturasının geçerliliği için, iade edilen mal veya hizmetin satışına ilişkin orijinal faturanın varlığı ve geçerliliği önemlidir. Ayrıca, iade faturasının da vergi mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

6. Alıcının bireysel müşteri ise, iade faturası nasıl kesilir?

Alıcının bireysel olduğu durumda iade faturası kesilmez. Alıcı bu süreçte aldığı faturası ile birlikte ürünü 30 gün içinde iade etmelidir. 

7. İade faturasını kim keser?

İade faturası alıcı tarafından düzenlenir. 

8. Ürün değil de hizmet satın aldıysanız, “iade faturası” düzenlenir mi?

Eğer satın almış olduğunuz hizmet yerine getirilmemişse, tıpkı ürün iadesinde olduğu gibi iade faturası düzenleyebilirsiniz.

9. İade faturasında KDV olur mu?

Evet, iade faturasında KDV olur. İade faturasında da satın almayı takiben düzenlenen fatura üzerinde bulunan ürün/hizmet bedeli ve bu satışa tabi olan KDV oranı yer alır.

10. İade faturasına iade faturası kesilir mi?

Diğer fatura türlerinde olduğu gibi iade faturaları da reddedilebilir. Ayrıca iade faturasını reddetmezseniz ya da üzerinden biraz süre geçerse iade faturasının da iadesi yapılabilir.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster