Telif hakkı, kişilerin her türlü fikri emeği ile oluşturduğu edebiyat, müzik, film ve yazılım gibi özgün ürünler için yasal bir koruma biçimidir. Bu eserlerin sahiplerine; eseri çoğaltma, dağıtma, sergileme ve orijinaline dayalı olarak türev eserler üretme konusunda münhasır haklar verir ve sunulan eserler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca güvence altına alınır. Telif hakkının amacı, eser sahiplerinin çalışmalarının kullanımını kontrol etmek ve başkaları tarafından kullanımının önüne geçmektir. Ayrıca eser sahibinin, eseri ihlal eden kişiden tazminat almasının yollarını sağlar. Telif hakkı koruması temel olarak eser sahiplerinin yaşamı boyunca ve ölümünden belirli süre sonra da devam eder. Çoğu ülkede telif hakkı yasası, ulusal mevzuat ve uluslararası telif hakkı anlaşmaları tarafından yönetilmektedir.

Telif Hakkı Markalar İçin Neden Önemlidir?

Telif hakkı markalar için önemlidir, çünkü üretilmiş ve özgün olan bir eser üzerinden kullanım kontrolü sağlar ve eserin başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçer. Bu durum, eser sahiplerini yeni işler üretmeye teşvik ederek üretkenliği ve yeniliği teşvik etmelerine olanak tanır. Ayrıca, eser sahiplerinin çalışmaları için uygun şekilde itibar görmelerini ve eserlerinin itibarlarına zarar verecek şekillerde kullanılmamasını sağlamaya yardımcı olur.

Telif hakkının önemli kabul edilmesinin birkaç nedeni aşağıdakileri içerir:

 • Eser sahiplerine hukuken hak sağlar.
 • Eser sahiplerini yeni eserler üretmeye teşvik ederek üretkenliği ve yeniliği teşvik eder.
 • Başkalarının telif hakkıyla korunan bir eserin üreticisine veya itibarına zarar verecek şekillerde kullanmasını engeller.
 • Eser sahiplerinin ürettiklerinden finansal olarak faydalanmalarını ve yeni çalışmalara yatırım yapmalarını sağlar.
 • Farklı geçmişlere ve kültürlere sahip eser sahiplerinin haklarını koruyarak kültürel çeşitliliğin desteklenmesine yardımcı olur.
 • Bilgi, eğitim ve kültürün dağıtımını sağlar.
 • Özgün eserler üretenlerin haklarının korunmasına yardımcı olur.

Telif Haklarının Özellikleri Nelerdir?

Telif hakkı, eser sahiplerinin özgün çalışmaları için yasal bir koruma biçimidir ve onu diğer fikri mülkiyet türlerinden ayıran çeşitli özelliklere sahiptir:

1. Orijinallik

Telif hakkı korumasına hak kazanmak için bir çalışmanın orijinal olması, yani başka birinin çalışmasından kopyalanmamış olması gerekir.

2. Kayıt veya yazım

Çalışmalar bir şekilde kaydedilmeli veya yazılmalıdır.

3. Yenilikçilik

Gerekli yenilikçilik seviyesi işin türüne bağlı olarak değişebilse de, çalışma aynı zamanda bir dereceye kadar yenilikçi olmalıdır.

4. Otomatik koruma

Çoğu ülkede, eser üretilir üretilmez telif hakkı otomatik olarak verilir; bu, eseri sahibinin telif hakkı talebinde bulunmak için başka herhangi bir resmi adım atmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

5. Ekonomik haklar

Telif hakkı, sahibine çalışmayı çoğaltma, dağıtma ve sergileme ve orijinaline dayalı olarak türev çalışmalar üretme konusunda münhasır hak verir. Bu haklar lisanslanabilir veya başkalarına devredilebilir.

6. Sınırlamalar ve istisnalar

Telif hakkı yasası genellikle, telif hakkıyla korunan materyalin izinsiz belirli sınırlı kullanımına izin veren adil kullanım doktrini gibi sınırlamalar ve istisnalar içerir.

7. Süre

Telif hakkı koruması, temel olarak eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden belirli bir yıl sonra devam eder. Fakat telif hakkı korumasının süresi ülkeden ülkeye değişir.

8. Ulusal ve uluslararası koruma

Telif hakkı yasası, ulusal mevzuata ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarına tabidir ve telif hakkı koruması ülkeden ülkeye değişebilir.

9. Berne Convention

Telif haklarını yöneten uluslararası bir anlaşma olan Berne Konvansiyonuna üye olan çoğu ülke, diğer üye ülkelerden gelen eserlerin telif hakkını tanır.

10. Farklı kategoriler

Telif hakkı yasası; edebiyat, müzik, drama, sanatsal ve görsel-işitsel eserler, ses kayıtları, fotoğraflar ve yazılım gibi farklı eser kategorileri için geçerlidir.

Telif Hakkı Kaç Yıl Süreyle Korunur?

Telif hakkı koruma süresi, eserin türüne ve ne zaman oluşturulduğuna bağlı olarak değişir. Bir şahıs tarafından oluşturulan eserler için telif hakkı koruması, kişinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca devam eder. Bir şirket tarafından oluşturulan eserler için telif hakkı koruması ise, aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Ancak, bu genel kuralların bazı istisnaları vardır. 

Telif Hakkı Alınabilecek Eserler Nelerdir?

blank

Telif hakkıyla korunan eserler, telif hakkı yasasıyla korunan orijinal eserlerdir. Bunlar, aşağıdakiler gibi çok çeşitli özgün çalışmaları içerebilir:

 • Edebi eserler: Kitaplar, makaleler, şiirler ve diğer yazılı materyaller
 • Drama eserleri: Oyunlar, senaryolar ve diğer performans senaryoları
 • Müzik eserleri: Besteler ve müzik kayıtları
 • Sanatsal eserler: Resimler, heykeller, çizimler ve diğer görsel sanatlar
 • Görsel ve işitsel çalışmalar: Filmler, televizyon programları ve diğer görsel ve işitsel prodüksiyonlar
 • Ses kayıtları: Müzik veya diğer seslerin ses kayıtları
 • Yazılım: Bilgisayar programları ve mobil uygulamalar
 • Mimari işler: Bina planları ve mimari çizimler
 • Haritalar ve grafikler
 • Fotoğrafçılık ve diğer görsel çalışmalar
 • Web içeriği
 • Grafik tasarımlar
 • 3D modeller, animasyon, VR ve AR çalışmaları

Telif Hakkı Nasıl Alınır?

Telif hakkı kapsamına giren tüm özgün eserler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca güvence altına alınır. Bu yüzden oluşturulan bir eserin korunma altına alınması için tescile gerek yoktur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sadece bilgisayar oyunları, müzik ve sinema eserlerinin piyasaya sürülmeden önce tescil ve kayıtlarının yapılması zorunlu kılınmıştır. Bilgisayar oyunları, müzik ve sinema eserlerinin dışında tescil şartı olmasa bile herhangi bir hak iddiasına karşı eser sahibinin yapabileceği bazı işlemler bulunmaktadır. Bunlar arasında isteğe bağlı kayıt tescil başvurusu yapmak ve notere başvurarak hak sahipliği belgesi almaktır.

Çoğu ülkede, özgün bir eser üretildiğinde telif hakkı otomatik olarak verilir. Bu, kitap yazmak, şarkı bestelemek veya fotoğraf çekmek gibi özgün bir eser ürettiğiniz anda, o eserin telif hakkının otomatik olarak size ait olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bazı ülkelerde, çalışmanın uygulanabilmesi için telif hakkının tescil ettirilmesi gerekir. Bu ülkelerde, kayıt süreci genellikle çalışmanın bir kopyasının sunulmasını ve bir ücret ödenmesini içerir.

Telif hakkı yasalarının ülkeden ülkeye değiştiğini unutmamanız önemlidir, bu nedenle telif hakkı kaydı ve korumasına ilişkin ülkenize özgü yasa ve yönetmelikleri kontrol etmeniz gerekir.

Telif hakkı almanın, çalışmanızla ilgili her şeyi yapma hakkınız olduğu anlamına gelmediğini de unutmamanız önemlidir. Telif hakkıyla korunan materyalin izinsiz belirli sınırlı kullanımına izin veren adil kullanım doktrini gibi birçok telif hakkı sınırlaması ve istisnası vardır.

Ek olarak, telif hakkının sonsuza kadar sürmediğini, sınırlı bir ömrü olduğunu ve bundan sonra eserin kamu malı olacağını ve herkes tarafından özgürce kullanılabileceğini bilmeniz gerekir.

Telif Hakkı İhlallerinde Süreç Nasıl Olur?

blank

Eğer ortada bir telif hakkı ihlali varsa, ilk önce savcılığa gitmeniz ve daha sonra bir şikayet dilekçesi oluşturmanız gerekir. Bu noktada maddi ya da manevi olarak dava açılabilir, ayrıca karşı tarafın hak ihlalinden men edilmesi gibi bir gerekçe için başvuruda bulunabilirsiniz.

Telif hakkı ihlallerini ele alınma süreci, genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç adımı içerir:

1. İzinsiz kullanılan eserin tespiti

Telif hakkı sahibi öncelikle izinsiz olarak kullanılan eseri tespit etmelidir. Bu, ihlal edilen eserin kaynağını ve ihlalin boyutunu belirlemek için bir soruşturma yürütülmesini içerebilir.

2. İhlal bildirimi

Telif hakkı sahibi ihlal eden kişiye eserinin izinsiz kullanıldığını bildirmelidir. Bu genellikle, ihlal edenin telif hakkıyla korunan çalışmayı kullanmayı bırakmasını ve telif hakkı sahibine tazminat ödemesini talep eden bir durdurma ve ihlal bildirimi aracılığıyla yapılır.

3. Müzakere

Bazı durumlarda, eseri ihlal eden kişi, telif hakkı sahibiyle bir anlaşmaya varmaya istekli olabilir. Bu, ihlal edenin eseri kullanmaya devam etme izni karşılığında telif hakkı sahibine bir lisans ücreti ödemesini içerebilir.

4. Yasal işlem

Eseri ihlal eden kişi yanıt vermez veya bir anlaşmaya varmayı reddederse, telif hakkı sahibi yasal işlem başlatmayı seçebilir. Bu, dava açmayı, ihlal faaliyetini durdurmak için tedbir talebinde bulunmayı veya telif hakkı sahibinin maruz kaldığı herhangi bir mali kayıp için tazminat talep etmeyi içerebilir.

5. Mahkeme

Dava mahkemeye giderse, hakim tartışmanın her iki tarafını da dinleyerek bir karar verir. Bazı durumlarda mahkeme, ihlal edenin telif hakkıyla korunan eseri kullanmayı bırakmasını, telif hakkı sahibine tazminat ödemesini veya avukatlık ücretlerinin ödenmesini içerebilir.

Telif hakkı yasalarının ülkeden ülkeye değiştiğini, bu nedenle telif hakkı ihlallerini ele alma sürecinin bölgeye bağlı olarak değişebileceğini unutmamanız önemlidir. Ayrıca, sınır ötesi ihlallerde uluslararası telif hakkı yasası da geçerlidir.

Bazı telif hakkı ihlali vakalarının arabuluculuk, tahkim veya müzakere gibi alternatif uyuşmazlık çözümü yoluyla çözülebileceğini de bilmeniz önemlidir. Bu yöntemler mahkemeye gitmekten daha az zaman alıcıdır ve daha uygun maliyetli olabilir.

Telif ve Patent Arasındaki Farklar Nelerdir?

Telif hakkı ve patent fikri mülkiyet koruma biçimleridir, ancak hem farklı yaratım türlerini korurlar hem de farklı özelliklere sahiptir.

1. Korudukları eserler veya icatlar

Telif hakkı, edebiyat, müzik, film ve yazılım gibi her türlü fikri emek ile üretilen özgün eserleri korur. Patent ise yeni makineler, süreçler ve kimyasal bileşimler gibi icat ve keşifleri korur.

2. Özgünlük

Hem telif hakkı hem de patent özgünlük gerektirir, ancak özgünlük standardı farklıdır. Telif hakkı, bir çalışmanın orijinal olmasını, kaydedilmesini veya yazılmasını gerektirir. Öte yandan patent, bir buluşun yeni ve yararlı olmasını gerektirir.

3. Süre

Telif hakkı koruması genellikle eser sahibinin ömrü ve ölümünden belirli bir yıl sonra sürerken, patentler genellikle dosyalama tarihinden itibaren 20 yıl sürer.

4. Korumanın doğası

Telif hakkı, sahibine işi yeniden üretme, dağıtma, görüntüleme ve orijinaline dayalı türev eserler oluşturma hakkı verir. Patentler, sahibine belirli bir süre için bir icat yapması, kullanması, satması veya ithal etmesi için münhasır hak verir.

5. Kamu bilgisi

Patent ile korunmak için bir buluş kamuya açıklanmalıdır. Telif hakkı ile çalışmanın halka açıklanması gerekmez.

6. Süreç

Patent başvuruları, buluşun patent verilmeden önce gerekli kriterleri karşıladığından emin olmak için resmi bir inceleme sürecine tabidir. Telif hakkı bir sürece tabi değildir.

7. Farklı koruma alanları

Telif hakkı esas olarak edebiyat, müzik, film ve yazılım gibi özgün eserleri korurken, patent temel olarak yeni makineler, süreçler ve kimyasal bileşimler gibi bilim ve teknoloji alanlarındaki buluşları ve keşifleri korur.

8. Farklı ihlal türü

Telif hakkı ihlali, birisi izinsiz telif hakkıyla korunan bir çalışma kullandığında meydana gelirken, patent ihlali, birisi izinsiz patentli bir icat yaptığında, kullandığında, sattığında veya ithal ettiğinde gerçekleşir.

Hem telif hakkı hem de patent, inovasyonu, yaratıcılığı teşvik etmeye ve üreticileri ve mucitleri topluma katkıları için ödüllendirmeye yardımcı olan önemli fikri mülkiyet koruması biçimleridir.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster