Oryantasyon, yeni çalışanları işlerine adapte etmenin ve takım arkadaşlarına tanıtmanın resmi bir süreç şeklinde gerçekleşmesidir. Çalışanların güvenlerini artırmaya ve performanslarını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca bu süreç çalışanların şirketinizde kendilerini daha değerli hissetmelerine ve uzun vadeli elde tutmayı iyileştirmenize katkı sağlar. 

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Oryantasyon eğitimi, yeni bir çalışana şirkette rahat ve etkili bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamak için tasarlanmış bir eğitimdir.

Etkili bir oryantasyon eğitimi, şirkete yeni bir pozisyon için  başlayacak kişileri, yeni çalışma ortamlarına hazırlar ve daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda şirketin kendilerinden neler beklediğini de detaylı bir şekilde karşı tarafa iletir.

Oryantasyon Neden Önemlidir?

​​Oryantasyon, yeni çalışanın şirketteki tüm kariyeri için bir temel oluşturduğu için önemlidir. Oryantasyon eğitimi olmadan, yeni bir çalışan bazen başlayacağı pozisyonda rahatsız hisseder ve tam potansiyeline ulaşması daha uzun sürer.

Oryantasyonun önemli olmasının en önemli nedenleri aşağıdaki şekildedir:

 • Yeni çalışana işte daha rahat etmesini sağlamak için kısa ve doğru bilgiler sağlar.
 • Çalışanın güvenini teşvik eder ve yeni çalışanın işe daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur.
 • Daha etkili, üretken bir iş gücüne katkıda bulunur.
 • Çalışanın elde tutulmasını iyileştirir.
 • Yönetici ve yeni çalışan arasındaki iletişimi teşvik eder.

Oryantasyon Eğitimi Türleri

Çalışanın beceri düzeyine ve alındıkları işin türüne bağlı olarak çeşitli oryantasyon eğitimi türleri vardır. Şirketinizin kendi tescilli sistemleri veya yazılımları varsa, olağandışı politikalar veya prosedürler varsa veya iş özel bilgi gerektiriyorsa, eğitim daha da kritik hale gelir. Bazı oryantasyon eğitimi türleri aşağıdakileri içerir:

 • Güvenlik prosedürleri, yazılım becerileri veya diğer teknik beceriler gibi konular için çevrimiçi öğrenme programları
 • Yeni başlanılacak pozisyonu tartışmak ve yapıcı geri bildirim sağlamak için bire bir toplantılar
 • Yeni işe alınanlara şirket içinde soru ve geri bildirim için sürekli gidebilecekleri önemli bir kaynak sağlamak için mentorluk
 • Makine ve ekipmanların nasıl kullanılacağını öğretmek için uygulamalı eğitim
 • Çalışanları müşteri hizmetleri, ekip oluşturma, müşteri yönetimi ve koçluk gibi yumuşak beceriler konusunda eğitmek için yüz yüze grup eğitimi
 • Farklı eğitmenler aracılığıyla iş ve diğer konularda verilen resmi kurslar

Oryantasyonu Eğitimi Ne Kadar Sürmelidir?

Çalışan oryantasyonu için harcanacak doğru süre, şirketten şirkete değişir. Farklı endüstriler, yeni çalışanların sorumluluklarına tam olarak katkı sağlayabilmek için farklı seviyelerde eğitim verir. Bununla birlikte, yeni bir çalışanın oryantasyon süresi için yaygın olarak kabul edilen genel standart, yaklaşık üç saattir veya tam bir iş gününden daha uzun değildir.

Yeni Çalışan Oryantasyonunu Geliştirmenin Yolları

Bir şirketin oryantasyon programından en iyi şekilde yararlandığından emin olmak için dikkate alması gereken birkaç nokta vardır. Yeni başlayanlar için, süpervizör oryantasyon sürecinde ele alınacak tüm yönlerin uygun bir taslağını hazırlamalıdır. Bir oryantasyon programının ilk bölümü, şirket politikaları, ücretler, sosyal haklar, haklar ve çalışan sorumlulukları hakkında bilgi sağlamaya ayrılmalıdır.

İkinci kısım, daha spesifik olarak yeni çalışanın pozisyonuna odaklanmalıdır. Denetim otoritesi, şirketin pozisyonla ilgili beklentilerini ve ayrıca rolle ilgili politika ve prosedürleri açıklamalıdır.

Şirket içindeki rütbesi ne olursa olsun her yeni işe alım, bir oryantasyon programına alınmalıdır. 

Oryantasyon sürecini iyileştirmek için aşağıdaki birkaç yönergeyi uygulayabilirsiniz:

1. Oryantasyon sırasında tanıtımları eklemeyi unutmayın

Yeni işe alınanların kendilerini rahat hissetmeleri ve meslektaşları ile tanışmış olmaları çok önemlidir. Tanıtımlar, yeni başlayan kişinin birlikte çalışacakları kişilerle bağlantı kurmayı kolaylaştırır.

2. Yeni işe alınanları büyük miktarda bilgiyle aşırı yüklemekten kaçının

Bilgi yüklemesini önlemek için oryantasyon programı birkaç güne yayılabilir. Bu, yeni çalışanların bilgileri daha iyi işlemesini ve saklamasını sağlar.

3. Oryantasyon programına her zaman en önemli ayrıntılarla başlayın

Yeni işe alınanlar ilk günlerinde daha dikkatli olurlar ve bu, şirket prosedürleri gibi önemli konuları ele almak için en iyi zamandır.

Çalışan Oryantasyon Kontrol Listesi Oluşturma

blank

Çalışan oryantasyon eğitimi temelleri, yeni çalışanlara işlerini nasıl güvenli ve verimli bir şekilde yapacaklarını göstermeyi içerir. Ancak önde gelen şirketler, oryantasyon eğitiminde çok daha fazlasının yapmanın önemli olduğunu bilir. Oryantasyon, çalışanları şirkete, ürünlere, kültüre ve politikalara hazırlamak için mükemmel bir zamandır. 

Peki çalışan oryantasyonu kontrol listesi neleri içerir?

Şirket Genel Tanıtımı

 • Kültür (Şirket geçmişi)
 • Değerler
 • Vizyon/Misyon
 • Politikalar

İlk İş Gününden Önce

 • Hangi ofiste çalışılacağı ve nereye konumlanılacağı bilgisi verilir.
 • Kime rapor verileceği bilgisi sağlanır.
 • Diğer personelin yeni çalışanın başladığını bilmesini sağlanır.
 • Ofis malzemeleri veya diğer ekipmanlar hazırlanır.
 • Bilgisayar ve telefon erişimi hazırlanır veya planlanlanır.

Departmana Özgü Oryantasyon

Temel Bilgiler

 • Çalışma/vardiya saatleri
 • Ödeme günleri
 • Kıyafet yönetmeliği
 • Tatil zamanı
 • Hastalık izni
 • Molalar
 • Eğitim prosedürleri ve beklentiler
 • Performans değerlendirmesi
 • Çalışan el kitabı

Hoşgeldin/Karşılama

 • Sıcak bir karşılama
 • Yeni çalışanı tüm kilit personele tanıtma
 • Yeni işe alınan kişinin bir vardiya boyunca birlikte çalışacağı herkese yeni çalışanı tanıtma
 • Her pozisyonun takımdakilerle nasıl ilişkili olduğunu gösterme
 • Ekibin diğer departmanlar veya operasyon alanlarıyla nasıl ilişki kurduğunu gösterme
 • Mümkünse şirket sahibi, CEO veya diğer üst düzey yöneticilerle tanışma 
 • Şirketinizin vizyonunu, misyonunu, değerlerini ve tarihini paylaşma
 • Yeni işe alacağınız kişiye daha sonra basit prosedürel soruları yanıtlayabilecek bir “arkadaş” atama

En Temel Bilgiler

 • Tuvaletin yerini belirtin.
 • Yemekhanenin yerini belirtin.
 • Şirkette hızlı bir tur atın.
 • Yeni işe aldığınız kişiye kişisel eşyalarını nerede saklayacağını gösterin.
 • Mola odasını veya nerede mola vereceğini belirtin.

Şirket Politikaları ve Standartları

 • Çalışma saatlerinde internet ve telefon kullanım politikası
 • Sigara politikası
 • Disiplin
 • Devamsızlık
 • Terfiler ve iş başında eğitim
 • Fazla mesai uygulaması
 • Ekipman ve malzemelerin kişisel kullanımı
 • Promosyonlar ve iş ilanları
 • Toplu iş sözleşmesi
 • Resmi olmayan ve resmi şikayet prosedürleri
 • Eğitim

İş Yeri Güvenliği

 • Yardım çağırma
 • Tehdit eden bir çalışan veya müşteriyle başa çıkma
 • Yangın prosedürleri
 • Kişisel güvenlik prosedürleri
 • Kazaları bildirme
 • İlk yardım odası/kaynakları
 • Kişisel koruyucu ekipman

Tüm Belgeleri Tamamlama

 • Şirketin programları için yeni işe alım kaydı yaptırın.
 • Yeni işe alınan kişinin tüm bordro formlarını doldurmasını sağlayın.
 • Ne zaman, nasıl ve ne kadar ödeme alacaklarını açıklayın.
 • Bir sendika yeni çalışanı temsil ediyorsa, sendika üyeliğinin gerekliliklerini ve faydalarını açıklayın.

Şirket Beklentileri

 • Deneme süresi ve performans değerlendirme süresi
 • Aşağıdakilerle ilgili olarak nelerin beklendiğini belirterek iş tanımını gözden geçirin:

        – Başlıca görev ve sorumluluklar

        – Performans standartları

        – Çalışma süresi

        – Personel toplantıları

        – İş yoğunluğu

        – Eğitim

        – Müşteri hizmetleri felsefesi

Eğitim Programına Başlayın

 • İlk gün, temel ekipmanların nasıl çalıştırılacağı veya telefon görüşmelerinin nasıl yapılacağı konusunda ön eğitim verin.
 • İster bire bir danışmanlık ister bir eğitim oturumu sunun, önümüzdeki günlerde sürekli eğitim sunacağınızı açıklayın.

Etkili bir yeni çalışan eğitimi, hem profesyonel hem de kişisel gelişime yol açar, bu da üretkenliğin artmasına ve şirketlerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Özetle, yeni çalışan oryantasyonu, yeni çalışanları rolleri ve şirket politikaları hakkında eğitmek ve aydınlatmak için İK departmanı tarafından yürütülen bir programdır. Oryantasyon önemlidir, çünkü yeni işe alınan bir kişinin değerli olduğunu hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca çalışan devrini azaltır ve anlamlı ilişkiler kurmak için de bir yol sağlar.

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster