İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği tanımı kısaca; birçok işin yürütüldüğü farklı iş ortamlarında, herhangi bir sebepten dolayı oluşabilen ve insan sağlığını tehdit eden koşullardan korunmak için yürütülen sistemli ve bilimsel araştırmalardır. Sadece bu tanım üzerinden bakıldığında bile oldukça hayati öneme sahip bir olgudur. Hangi iş ortamında olduğu fark etmeksizin, tüm çalışanların sağlığı ve can güvenliği açısından üstünde durulması gereken bir önlem konusudur. İş sağlığı ve güvenliği, hayatın içinde ayakta kalmak için emek veren, her iş alanından insanın sahip olması gereken en temel hakların içindedir.

İş güvenliği,1980’li yıllardan sonra Avrupa Birliği içerisinde önem görmeye başlamıştır. 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi ile resmiyete görülen ve ciddiyet kazanan iş sağlığı ve güvenliği konusu, artık tüm Avrupa Birliği ülkelerinde çerçeve direktif olarak ele alınmaya başlanmıştır. Türkiye, bu gerekliliğin önemi 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile anlamış ve uygulamaya başlamıştır. 

Günümüze baktığımız zaman iş sağlığı ve güvenliği olgusu, yerleşmiş bir kanun niteliğinde olmasından dolayı birbirinden farklı birçok iş sahasında ihtiyaç duyulan bir meslek dalı haline gelmiştir. Bu nedenle, ‘’İş sağlığı ve güvenliği nedir?’’ sorusu artık sıklıkla duyulur olmuştur ve öğrenilmesi gereken bir cevabın olması da zaruridir. Öncelikli olarak şantiyeler, endüstriyel alanlar, sanayi bölgeleri gibi insan sağlığını ve güvenliği birincil derecede tehlikeye sokabilecek yerlerde dikkatle uygulanması sağlanmalıdır. 

iş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği konusunun temel niteliği, insan hayatını riske atan ortamların ve durumların önüne geçmektir. Hangi iş alanı olursa olsun çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması öncelikli ilgi odağı olmalıdır. 

İnsan odaklı olmasının yanında, herhangi bir iş ortamında üretim güvenliğini sağlayarak iş veriminin arttırılması da amaçlanır. Böylelikle, firma içinde her statüden çalışan ekonomik olarak rahat hisseder. Haliyle de iş verimi yine tırmanış gösterir. İş sağlığı ve güvenliği konusunun temel amaçlarından birisi de bu olumlu döngüyü canlı tutmaktır.

Bir diğer amaç ise, işyerlerinde bulunan cihaz ve makinelerin düzenli olarak kontrol edilip bakımının sağlanması ile meydana gelecek kazaların da önüne geçmektedir. Buradaki esas amaç, işletme güvenliğini sağlayarak herkes için güvenilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Farklı birçok amacında da görüldüğü üzere iş sağlığı ve güvenliği, her açıdan ele alınması gereken çok yönlü çalışma ve araştırmaları kapsar. Yürütülen araştırmalar içinde fizik, kimya, tıp, istatistik, matematik gibi pek çok disiplinden de yardım alınır. Genel olarak bakıldığında, anlık kaza ve tehlikelerin önüne geçilebilmenin yanı sıra, meslek hastalıklarını tespit edip önlem almak da bu çalışmaların ele aldığı mühim durumlar arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği amaçları arasında, meslek hastalıklarının çoğu çalışan için kaçınılmaz bir son olmasının yerine, tespiti yapılabilen ve önlem alınabilen bir algıya dönüştürülmesi vardır.   

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nereden Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alabilmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onay alan ve yetki verilen kamu kurumlarına başvurmak gerekir. Bu kurumlar Üniversiteler ve Türk Ticari Kanuna uygun faaliyet yürüten şirketler olabilmektedir. Eğitim temel olarak, pratik ve teorik olmak üzere ikiye ayrılır ve her konu detaylı bir şekilde işlenir. Eğitime katılım sağlamak zorunludur. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği alanı, günümüzde katılım sağlamak ve uzmanı olmak istenen bir sektör haline gelmiştir.  Hal böyle olunca, bu konu üstüne ilgi duyan herkesin aklına ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?’’ sorusu gelmektedir. 

Bu alanda uzman statüsü elde etmek için ilk olarak bakanlık tarafından onay almış kurumlardan profesyonel eğitim almak gerekir. Eğitimin alınmasından sonra her aday, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girerek 70 puan ve üzeri sonuç almalıdır. Sınavdan istenen başarının elde edilmesiyle birlikte geriye son bir adım olarak sertifika kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alabilmek için her adayın gereken tüm belgeleri toplayarak belirtilen resmi kuruma başvuru yapması gerekir.

iş sağlığı ve güvenliği nedir

Ofis ve İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi Nedir?

Hayatını idame ettirmek için çalışan herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak istemesi en temel insani haklardan birisidir. Farklı işyerlerinde ve kurumsal iş ortamları olan ofislerde, gerekli iş sağlığı ve güvenliği standartları sağlandığı takdirde çalışan herkesin fiziksel ve zihinsel olarak zarar görmesi engellenmiş olur. Bu nedenle her iş yerinde uygun güvenlikte çalışma ortamı yaratılmalıdır. Böylelikle, her statüden, çalışan herkesin motive edilmesi sağlanarak üretim ve iş verimi de artış gösterir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği için üç temel sertifika derecesi bulunur. Bu dereceler A, B ve C olarak sınıflandırılır. A sınıfı sertifika, tehlike seviyesi oldukça yüksek olan işyerlerinde kullanılır. B sınıfı sertifika, orta derece tehlike arz eden işyerleri için kullanılır. C sınıfı sertifika ise A ve B sınıflarından daha az tehlikeli işyerleri için kullanılabilir.

Bu iş sahasına giriş yapabilmek ve uzman olabilmek için gerekli olan sertifikayı almak zorunludur.  Sertifika için öncelikle bakanlık onaylı eğitime girmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün hazırladığı sınavdan geçer not almak gerekir. Eğitimi ve sınavı başarı ile geçtikten sonra, onaylı eğitim kurumları aracılığı ile sertifika başvurusu yapılır. Başvuruyu kapsayan birtakım belgeler mevcuttur. Bu belgeler; bakanlığa yazılan dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgesinin onaylı sureti ve sertifika ücretinin ödendiğine dair bir dekonttur. Sertifika belgesi için ödenmesi gereken resmi ücret 472 TL’dir. Bu ücret, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına yatırılmalıdır.  

 

İş Güvenliği Malzemeleri Nelerdir? Nereden Temin Edilir?

Tüm çalışma ortamları için gereken iş güvenliği malzemeleri, kesinlikle tedarik edilip kullanımının sağlanması gereken ürünlerdir. Bu malzemeler, her sektör ve iş sahasına göre özel üretilir. İşlerin taşıdığı potansiyel tehlikeler göz önünde bulundurularak tasarlanılır. 

İş güvenliği malzemeleri farklı toptan satış yapan perakende mağazalarda ya da online satış yapan internet sitelerinden tedarik edilebilir. Bu sitelerden birisi olan Avansas’ta her tipten güvenlik malzemesi, en uygun fiyatlar ile bulunabilir. İnsan için tehlikeli bölgeleri ayırt etmek ve göstermek amacıyla kullanılan ikaz etiketleri, ağır sanayilerde ya da elektrik alanlarında elin güvenliğini sağlamak için gerekli olan nitril eldivenler, beden işlerinde rahatlık sağlayan tulumlar, priz muhafazaları, işyerleri ya da kamu alanlarının temizliği için kullanılan dezenfektan makineleri, izole halılar, şantiye yerleri için baret ve yelekler, endüstriyel yerlerde ciğerleri korumayı sağlayan maskeler ve daha birçok ürün iş güvenliği malzemeleri içinde yer almaktadır. Avansas’ta bulunan tüm güvenlik malzemeleri Türkiye Standartları Enstitüsü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü onayı almış, kaliteli ürünlerdir. 

Yazar Hakkında

Avansas

Avansas, her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin ilk ve en büyük alışveriş platformudur. Avansas Blog'da ise iş hayatına dair ilginizi çekebilecek öğretici ve eğlenceli yazıları sizler için hazırlıyoruz.

Tüm yazıları göster